Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Sexuální obtěžování je jakákoliv forma nevyžádaného verbálního, neverbálního nebo fyzického jednání sexuální povahy, jehož cílem nebo důsledkem je zásah do důstojnosti člověka, obzvlášť když vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé prostředí.

Jak postupovat, pokud se na VŠB-TUO setkáte se sexuálním obtěžováním

Sexuální obtěžování na vysokých školách: Proč vzniká, jak se projevuje, co lze proti němu dělat

Předcházení sexuálnímu obtěžování na univerzitě