Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pokud se v rámci svého studia nebo práce na univerzitě setkáte s nevhodným chováním nebo diskriminací a nevíte si rady, jakým způsobem nepříjemnou situaci vyřešit, můžete se obrátit na ombudsmanku univerzity.

V čem Vám může pomoci?

  • působí jako poradkyně – pokud není řešení problému v jejích silách, dokáže nasměrovat na kompetentní osobu,
  • studenti a studentky či zaměstnanci a zaměstnankyně se na ní mohou obrátit, pokud nedokáží vyřešit situaci vlastními silami,
  • přispívá k efektivnějšímu řešení konfliktů a problémů na univerzitě a je prostředníkem mezi vedením univerzity, vyučujícími a studenty a studentkami či zaměstnanci a zaměstnankyněmi a jejich nadřízenými,
  • působí jako mediátorka zabývající se například sexuálním obtěžováním, šikanou,
  • může působit jako terapeutka, ke které mají studenti a studentky a zaměstnanci a zaměstnankyně důvěru a pomáhá objektivně a nezávisle nahlédnout na problém,
  • může zasáhnout proti protiprávnímu nebo protidemokratickému chování vyučujících a jiných univerzitních orgánů,
  • zasahuje proti nečinnosti a snaží se urovnávat konfliktní situace mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi, mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi a studenty a studentkami a mezi studenty a studentkami navzájem,
  • předkládá vedení univerzity možné návrhy zlepšení a výstupy, které přispívají k dobrému fungování univerzity,
  • na základě svých zjištění iniciuje změny ve vnitřních předpisech, dokumentech a procesech.

PaedDr. Lenka Pavelková

PaedDr. Lenka Pavelková je certifikovaná profesionální koučka (certifikát pod záštitou Mezinárodní federace koučů) a stejně tak certifikovaná mediátorka, je rovněž držitelkou řady dalších odborných certifikací (Manažer excelence, Neverbální komunikace, Balanced Scorecard atd.)

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě, studijní oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. Následně získala titul PaedDr. (obor český jazyk – dějepis – psychologie – pedagogika).

Má zkušenosti se středoškolskými studenty, pracovala jako učitelka, statutární zástupkyně a také jako ředitelka střední školy.

Její firemní praxe zahrnuje mimo jiné pozice personální manažerky nebo ředitelky, má zkušenosti z velkých firem, např. RWE, TIETO nebo KOFOLA.

Kontaktní e-mail: .

Prostřednictvím e-mailu si lze v případě potřeby domluvit i osobní konzultaci.