Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Naše univerzita se zavázala k aplikaci principů společenské odpovědnosti organizací vydáním Závazku společenské odpovědnosti VŠB – Technické univerzity Ostrava.

„Jako veřejná organizace působící v oblasti vzdělávání jsme si stanovili závazek být společensky odpovědnou institucí. Snažíme se naši vzdělávací činnost zaměřovat nejen na naše studenty, ale také na širokou veřejnost. V každodenních aktivitách i dlouhodobé strategii univerzity se prolíná závazek společenské odpovědnosti na všech úrovních.“, říká rektor univerzity.

Aktivity k naplňování společenské odpovědnosti

 • Technika jde na dřeň – naši studenti a zaměstnanci si uvědomují vážnost onemocnění krvetvorby, a proto univerzita každoročně organizuje akci „Technika jde na dřeň“, díky které je v Registru dárců kostní dřeně více lidí
 • Báňská kapka krve – s nápadem přišli studenti Ekonomické fakulty a od roku 2016 darovali krev a krevní složky studenti a zaměstnanci všech sedmi fakult VŠB – Technické univerzity Ostrava, tedy více než 600 lidí. V současné době běží už druhé kolo této štafety.
 • Univerzitní mateřská školapro děti a vnoučata našich zaměstnanců a studentů, její aktivity jsou úzce propojeny s aktivitami univerzitními
 • Spolupráce se základními a středními školami v okolí univerzity – nabízíme mnoho technicky zaměřených vzdělávacích programů (krátkodobých i dlouhodobých) u nich na školách i v prostorách odborných učeben a laboratoří VŠB-TUO, organizujeme kroužky pro děti a vnoučata zaměstnanců a studentů a také příměstské tábory
 • Univerzita třetího věkuUniverzita třetího věku je dostupná širokému spektru posluchačů. Ti si mohou vybírat z nabídek programů Hornicko-geologické fakulty, Fakulty materiálově-technologické, Fakulty strojní, Ekonomické fakulty a Fakulty bezpečnostního inženýrství.
 • Akce pro širokou veřejnost – Noc vědců, Art & Science, stálá expozice Geologického pavilonu a Planetária Ostrava (HGF)
 • Charitativní/benefiční akce – Technika Run, Sbírka pro moment…
 • Pomozte starým mobilem
 • Pomáháme bojovat s koronavirem
 • Pro zaměstnance:
  • pořádáme ples univerzity, kulturní vystoupení (divadlo, koncerty),
  • bývalí zaměstnanci se mohou stát členy Klubu důchodců a mohou se tak zúčastnit zájezdů a společenských akcí, chodit se stravovat do univerzitní menzy za dotovanou cenu,
  • pro absolventy je pořádána Zlatá promoce.
 • Prostředí:
  • budova IT4Innovations má nainstalován systém preventivního hašení se sníženým obsahem kyslíku,
  • energetický provoz FEI zajišťují fotovoltaické články a tepelná čerpadla s možností akumulace nahromaděné energie do horninového masivu v okolí budovy, senzory otevření oken jsou propojeny se vzduchotechnikou pro zamezení úniků energie, venkovní žaluzie se automaticky vytahují při silném větru, aby nedošlo k jejich poškození, budova má podzemní zásobník ledu, ve kterém se v létě v noci připravuje šupinkový led jako zdroj chladu během dne, na střeše je zeleň, která skýtá mnoho benefitů (tepelná izolace, zachycení nečistot z ovzduší, přirozené prostředí pro ptáky a hmyz),
  • aula je vytápěna pomocí tepelných čerpadel z hloubkových vrtů,
  • na některých budovách jsou nainstalovány sluneční kolektory pro zajištění soběstačnosti těchto budov při vytápění a ohřevu vody.
 • Ekonomická odpovědnost:
  • Veřejné zakázky jsou administrovány prostřednictvím E-ZAKu. Základním kritériem - ze zákona - je ekonomická výhodnost nabídky, hodnotí se ale také nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality.
  • Dynamický nákupní systém se zavádí a je užíván pro pořízení běžného, obecně dostupného zboží (§ 138 odst. 1 ZZVZ, tedy nikoliv pro velkoobjemové zakázky; takto to zákon nedefinuje).
  • Pro nákup čisticích a úklidových prostředků byla vybrána firma s ekologickým osvědčením ECO Real Green Clean.
  • U nákupu kancelářských a papírenských potřeb cíleně vyhledáváme recyklované a recyklovatelné výrobky.

Dokumenty

Ocenění, které škola získala za společenskou odpovědnost