Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Studenti biomedicíny pomáhají

Studenti biomedicíny pomáhají

Studenti biomedicíny z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO pomáhají v boji proti pandemii covid-19, pracují například v očkovacím centru na Černé louce, pomáhají i při hromadném testování zaměstnanců VŠB-TUO. 

FEI VŠB-TUO spolupracuje na zavádění nového online systému monitorování lůžek

FEI VŠB-TUO spolupracuje na zavádění nového online systému monitorování lůžek v MSK

Tým je tvořený doktorandy z oblasti biomedicínského inženýrství, kteří disponují znalostí nemocničního prostředí a přístrojového vybavení, a také pedagogy. Díky nim byl monitoring lůžek zaveden v řádech hodin. FEI VŠB-TUO je schopna systémem pokrýt celý kraj v řádech několika dnů.

Superpočítač vyhodnocuje dopady opatření prováděných proti šíření epidemie

IT4innovations národní superpočítačové centrum, vybudované za podpory Evropské unie, ve spolupráci se společností T-Mobile Czech Republic a.s. zpracovává s využitím superpočítačových služeb anonymizované provozní záznamy mobilní sítě, ze kterých vytěžuje informace o pohybu obyvatel v ČR. Globální pohled na mobilitu je dostupný rovněž veřejnosti, viz tisková zpráva TM CZ, s mnohem detailnějším pracují vybrané složky státu, které mají se souhlasem poskytovatele dat online přístup do portálu Atlasu mobility ČR provozovaného na VŠB – Technické univerzitě Ostrava.

Respirátory a štíty pro zdravotníky

VŠB – Technická univerzita Ostrava se, v čele s centrem 3D tisku Protolab a dalšími čtrnácti pracovišti univerzity, vydala do boje proti nákaze covid-19 vytvářením ochranných štítů a respirátorů pro lidi v první linii - zdravotníky. 3D tiskárny zapůjčily také střediska volného času, domy dětí a mládeže, gymnázia, základní a střední školy i jednotlivci.

Hotové pomůcky pak distribuovala do různých míst v Moravskoslezském kraji, zejména nemocnic, domovů seniorů, léčeben dlouhodobě nemocných, charit i soukromých ordinací. Několik desítek štítů doručila univerzita i sousední Fakultní nemocnici Ostrava. Ochranné štíty dodala VŠB-TUO i Vojenské fakultní nemocnici v Praze.

Celkem se jich u nás vyrobilo téměř 7000 ks.

Dezinfekce pro Moravskoslezský kraj

Pro Moravskoslezský kraj a jeho zdravotnická zařízení i veřejnou dopravu jsme připravili dezinfekci. Pracovali na ní kolegové z Hornicko-geologické fakulty, Fakulty materiálově-technologické, Institutu environmentálních technologií a Centra nanotechnologií. Do 15. dubna jsme vyrobili 26 170 litrů dezinfekce. 

Pomáháme díky podpoře jiných

IT4Innovations národní superpočítačové centrum vzniklo díky financím z evropských fondů a je výzkumným centrem se silnými mezinárodními vazbami. Nejen toto centrum, ale naše další budovy, laboratoře, přístroje a týmy byly financovány s podporou Evropské unie. Jen Projekt OP VaVpI Centrum excelence IT4Innovations získal z EU příspěvek 1 546 566 705 Kč.

Díky podpoře EU můžeme nyní pomáhat ještě více a rychleji.

Superpočítače proti koronaviru

IT4Innovations národní superpočítačové centrum VŠB-TUO nabídlo výpočetní kapacitu především výzkumným uživatelům, jako je Ústav organické chemie a biochemie AV ČR nebo CEITEC. Nemusí se jednat jen o vývoj léků, ale například i o vývoj nanomateriálů na podporu boje proti koronaviru či modelování šíření epidemie.

Co dál plánujeme?

Námi vyvinuté nové technologie a materiály budou pomáhat v boji s koronavirem.

Řešíme ale i další oblasti, které se týkají našeho odborného zaměření a významu pro celé lidstvo, např. sucho nebo zmírnění ekologických zátěži průmyslu pro krajinu.

  • Pokrytí 5G sítí bude poprvé vyzkoušeno v rámci ČR v našem kampusu. Náš unikátní kampus v Ostravě-Porubě totiž funguje jako živá laboratoř pro zkoušení inovací.
  • S Fakultní nemocnicí v Ostravě pořádáme společné odborné workshopy a provozujeme i společnou laboratoř aplikované medicíny.
  • A mnoho dalšího …