Načítání obsahu...
Kdo jsmeVŠB-TUO
O univerzitě

Úřední deska

Buďte v obraze a sledujte úřední desku VŠB – TU Ostrava.

Výběrová řízení

{name}

Research Assistant pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace (VŠB-TUO)

25. 5. 2018
Ředitel VŠ ústavu IT4Innovations Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa na pozici Research Assistant pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace.
{name}

Research Assistant pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace (VŠB-TUO)

25. 5. 2018
Ředitel VŠ ústavu IT4Innovations Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa na pozici Research Assistant pro Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace pro výzkumný tým zabývající se vývojem programových modelů.
{name}

Research Assistant pro Laboratoř modelování pro nanotechnologie (VŠB-TUO)

24. 5. 2018
Ředitel VŠ ústavu IT4Innovations Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení na pozici Research Assistant pro Laboratoř modelování pro nanotechnologie.
{name}

Researcher pro Laboratoř modelování pro nanotechnologie (VŠB-TUO)

24. 5. 2018
Ředitel VŠ ústavu IT4Innovations Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení na pozici Researcher pro Laboratoř modelování pro nanotechnologie.
{name}

Systémový administrátor – správce knihovních systémů (Ústřední knihovna VŠB-TUO)

24. 5. 2018
Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava přijme pracovnici/pracovníka na pozici Systémový administrátor – správce knihovních systémů.
{name}

Projektový manažer a referent pro vědu a výzkum (Fakulta stavební)

23. 5. 2018
Děkan Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrová řízení
{name}

Vedoucí útvaru výpočetní techniky, laboratoře a experimentálního centra (Fakulta stavební)

22. 5. 2018
Děkan Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrová řízení
{name}

Sekretářka (VŠB-TUO)

18. 5. 2018
Sekretariát rektora VŠB-TUO vyhlašuje výběrové řízení na pozici Sekretářka
{name}

Research assistant pro Laboratoř vývoje paralelních algoritmů (VŠB-TUO)

18. 5. 2018
Ředitel VŠ ústavu IT4Innovations Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa na pozici Research assistant pro Laboratoř vývoje paralelních algoritmů.
{name}

Docent se zaměřením na defektoskopii ocelových lan a trubek, měření a modelování magnetických vlastností materiálů (VŠB-TUO)

17. 5. 2018
Ředitel vysokoškolského ústavu Centra nanotechnologií VŠB-TUO vyhlašuje výběrového řízení na obsazení jednoho pracovního místa: docent se zaměřením na defektoskopii ocelových lan a trubek, měření a modelování magnetických vlastností materiálů
{name}

Docent v oboru fyzika nebo příbuzném (VŠB-TUO)

17. 5. 2018
Ředitel vysokoškolského ústavu Centra nanotechnologií VŠB-TUO vyhlašuje výběrového řízení na obsazení jednoho pracovního místa: docent v oboru fyzika nebo příbuzném
{name}

Docent oboru nanotechnologií uhlíkatých materiálů, jílových minerálů a nanokompozitů (VŠB-TUO)

17. 5. 2018
Ředitel vysokoškolského ústavu Centra nanotechnologií VŠB-TUO vyhlašuje výběrového řízení na obsazení jednoho pracovního místa:docent oboru nanotechnologií uhlíkatých materiálů, jílových minerálů a nanokompozitů
{name}

Docent v oboru nanokompozitů a jejich molekulárních simulací (VŠB-TUO)

17. 5. 2018
Ředitel vysokoškolského ústavu Centra nanotechnologií VŠB-TUO vyhlašuje výběrového řízení na obsazení jednoho pracovního místa:Docent v oboru nanokompozitů a jejich molekulárních simulací
{name}

Docent v oboru organické a makromolekulární chemie (VŠB-TUO)

17. 5. 2018
Ředitel vysokoškolského ústavu Centra nanotechnologií VŠB-TUO vyhlašuje výběrového řízení na obsazení jednoho pracovního místa:docent v oboru organické a makromolekulární chemie
{name}

Docent se zaměřením na analytickou a fyzikální chemii (VŠB-TUO)

17. 5. 2018
Ředitel vysokoškolského ústavu Centra nanotechnologií VŠB-TUO vyhlašuje výběrového řízení na obsazení jednoho pracovního místa: docent se zaměřením na analytickou a fyzikální chemii
{name}

Profesor v oboru chemie / technická fyzikální a analytická chemie (VŠB-TUO)

16. 5. 2018
Ředitel vysokoškolského ústavu Centra nanotechnologií VŠB-TUO vyhlašuje výběrového řízení na obsazení jednoho pracovního místa: profesor v oboru chemie / technická fyzikální a analytická chemie.
{name}

Profesor se zaměřením na optiku a magneto-optiky nanostruktur (VŠB-TUO)

16. 5. 2018
Ředitel vysokoškolského ústavu Centra nanotechnologií VŠB-TUO vyhlašuje výběrového řízení na obsazení jednoho pracovního místa: profesor se zaměřením na optiku a magneto-optiky nanostruktur
{name}

akademický pracovník - docent (VŠB-TUO)

14. 5. 2018
Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa Akademický pracovník - docent pro výuku předmětu Stroje a zařízení, Údržba a monitoring se zaměřením na bezpečnost práce.
{name}

akademický pracovník - odborný asistent (VŠB-TUO)

14. 5. 2018
Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa Akademický pracovník - odborný asistent pro výuku předmětů v oblasti bezpečnosti práce, se zaměřením na kulturu bezpečnosti a pracovní prostředí.
{name}

Akademický pracovník - odborný asistent pro obor Havarijní plánování a krizové řízení se zaměřením na krizový management (VŠB-TUO)

12. 5. 2018
Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa Akademický pracovník - odborný asistent pro obor Havarijní plánování a krizové řízení se zaměřením na krizový management.
{name}

Ředitel celoškolského vědeckého pracoviště Centrum pokročilých inovačních technologií (VŠB-TUO)

3. 5. 2018
Rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa ředitele celoškolského vědeckého pracoviště Centrum pokročilých inovačních technologií.
{name}

Docent Katedry elektroenergetiky (VŠB-TUO)

2. 5. 2018
Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa akademického pracovníka na pozici docent Katedry elektroenergetiky se zaměřením na oblast inteligentních elektrických sítí, předpokládaný nástup 1. 7. 2018, úvazek 1,0
{name}

Odborný asistent aplikované elektroniky pro komunikační technologie a optoelektroniky a odborný asistent fotoniky, (VŠB-TUO)

2. 5. 2018
Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení 2 míst akademických pracovníků
{name}

Výzkumný a vývojový pracovník se zaměřením na přípravu nanostrukturovaných materiálů (VŠB-TUO)

30. 4. 2018
Ředitelka Institutu environmentálních technologií Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vyhlašuje výběrové řízení k obsazení pracovní pozice Výzkumný a vývojový pracovník se zaměřením na přípravu nanostrukturovaných materiálů
{name}

Výzkumný pracovník do analytických laboratoří (VŠB-TUO)

30. 4. 2018
Ředitelka Institutu environmentálních technologií Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa na pozici Výzkumný pracovník do analytických laboratoří
{name}

Vedoucí kateder (Fakulta stavební)

12. 4. 2018
Děkan Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrová řízení