Načítání obsahu...
{static::url47::normal}VŠB-TUO
Spolupráce

Nabídka pro firmy

VŠB-TUO spolupracuje s firmami a správními orgány na řešení různých aplikačních problémů, do kterých zapojuje také své studenty. 

Smluvní výzkum

VŠB-TUO patří mezi výzkumné organizace, které svou činnost výrazně orientují k aplikačním výsledkům. Toto zaměření se projevuje zejména v podobě spolupráce s malými i velkými firmami či s dalšími zástupci aplikační sféry (orgány místní správy, bezpečnostní složky atd.). S podniky a firmami spolupracují především jednotlivé fakulty a vysokoškolské ústavy, mj. formou podílení se na řešení různých aplikačních problémů či zapojování studentů přímo do praxe v těchto podnicích. Objem smluvního výzkumu pro aplikační sféru řadí VŠB-TUO na přední místa mezi veřejnými výzkumnými organizacemi v ČR.

Infrastruktura a poskytované služby

Univerzita disponuje řadou výzkumných zařízení a technologií, které lze často označit za unikátní minimálně v kontextu ČR. S tímto jsou neoddělitelně spojeny služby poskytované v rámci využívání této infrastruktury.

Akreditované laboratoře VŠB-TUO
Akreditované laboratoře VŠB-TUO
Akreditované laboratoře VŠB-TUO poskytují řadu expertních služeb v mnoha odvětvích. Špičkové přístrojové vybavení umožňuje precizní vizualizace, měření, řezání apod.

Naše špičková výzkumná centra

Díky získané podpoře z EU byly v posledních letech pořízeny špičkové výzkumné infrastruktury v rámci těchto výzkumných center:

Centrum podpory inovací

Centrum podpory inovací (CPI) je naším vysokoškolským pracovištěm, které mimo jiné spolupracuje s dalšími věděckými institucemi a organizacemi. Stojí za útvarem Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu a také za projektem IT4Innovations. Jeho činnost je zaměřena do následujících oblastí:

Navazování spolupráce s pracovišti VŠB-TUO

VŠB-TUO vítá jakoukoliv možnost rozšiřovat spolupráci s aplikační sférou, mj. proto, že ji dokáže nabídnout zpětnou vazbu pro zkvalitnění své další činnosti. Může se jednat o spolupráci:

  • v oblasti vzdělávání (stáže ve firmách, témata diplomových prací, přednášky odborníků z praxe na VŠB-TUO atd.)
  • výzkumu (výzkumné služby, projekty financované z dotací ad.)
  • pracovních příležitostí (uveřejňování volných pracovních pozic)
  • a další činnosti (konzultace, měření, síťování, konsorcia pro účast ve veřejných zakázkách atd.)

Chcete s námi spolupracovat? Napište nám

Vyplňte prosím pole jméno

Vyplňte prosím pole e-mail

Špatný formát e-mailu

Vyplňte prosím pole firma

Vyplňte prosím pole text

Děkujeme, Vaše zpráva byla odeslána