VŠB-TUO spolupracuje s firmami a správními orgány na řešení různých aplikačních problémů, do kterých zapojuje také své studenty.

Program dalšího vzdělávání

VŠB – Technická univerzita Ostrava připravila s podporou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Program dalšího vzdělávání zaměstnanců průmyslových podniků v regionu. Cílem tohoto Programu je nabídnout firmám v regionu možnost bezplatně zvýšit/rozšířit kvalifikaci svých zaměstnanců formou kombinovaného studia vybraných technických a ekonomických studijních programů. Oproti klasické nabídce možností kombinovaného studia obsahuje tento Program několik benefitů pro zaměstnavatele i zaměstnance, resp. studenty.

Zjistěte více

Smluvní výzkum

VŠB-TUO patří mezi výzkumné organizace, které svou činnost výrazně orientují k aplikačním výsledkům. Toto zaměření se projevuje zejména v podobě spolupráce s malými i velkými firmami či s dalšími zástupci aplikační sféry (orgány místní správy, bezpečnostní složky atd.). S podniky a firmami spolupracují především jednotlivé fakulty a vysokoškolské ústavy, mj. formou podílení se na řešení různých aplikačních problémů či zapojování studentů přímo do praxe v těchto podnicích. Objem smluvního výzkumu pro aplikační sféru řadí VŠB-TUO na přední místa mezi veřejnými výzkumnými organizacemi v ČR.

Infrastruktura a poskytované služby

Univerzita disponuje řadou výzkumných zařízení a technologií, které lze často označit za unikátní minimálně v kontextu ČR. S tímto jsou neoddělitelně spojeny služby poskytované v rámci využívání této infrastruktury. Jako jednu ze služeb mohou firmy také použít ověření diplomů našich absolventů.

Akreditované laboratoře VŠB-TUO

Akreditované laboratoře VŠB-TUO poskytují řadu expertních služeb v mnoha odvětvích. Špičkové přístrojové vybavení umožňuje precizní vizualizace, měření, řezání apod.

Akreditované laboratoře VŠB-TUO

Akreditované laboratoře VŠB-TUO poskytují řadu expertních služeb v mnoha odvětvích. Špičkové přístrojové vybavení umožňuje precizní vizualizace, měření, řezání apod.

Naše špičková výzkumná centra

Díky získané podpoře z EU byly v posledních letech pořízeny špičkové výzkumné infrastruktury v rámci těchto výzkumných center:

Centrum podpory inovací

Centrum podpory inovací (CPI) je naším vysokoškolským pracovištěm, které mimo jiné spolupracuje s dalšími věděckými institucemi a organizacemi. Stojí za útvarem Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu a také za projektem IT4Innovations. Jeho činnost je zaměřena do následujících oblastí:

Navazování spolupráce s pracovišti VŠB-TUO

VŠB-TUO vítá jakoukoliv možnost rozšiřovat spolupráci s aplikační sférou, mj. proto, že ji dokáže nabídnout zpětnou vazbu pro zkvalitnění své další činnosti. Může se jednat o spolupráci:

  • v oblasti vzdělávání (stáže ve firmách, témata diplomových prací, přednášky odborníků z praxe na VŠB-TUO atd.)
  • výzkumu (výzkumné služby, projekty financované z dotací ad.)
  • pracovních příležitostí (uveřejňování volných pracovních pozic)
  • a další činnosti (konzultace, měření, síťování, konsorcia pro účast ve veřejných zakázkách atd.)

Chcete s námi spolupracovat?

Napište nám

V případě, že zájemce o spolupráci, ať už malá nebo velká firma, hledá relevantního partnera, zařízení či službu na straně VŠB-TUO, je možné využít tzv. kontaktního místa pro spolupráci s průmyslem, napsat nám přes formulář nebo nás kontaktovat na:


E-mail: industrycooperation@vsb.cz
Telefon: +420 731 663 327