Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Dlouhodobě spolupracujeme s významnými partnery, se kterými se podporujeme v prosazování svých zájmů. I díky nim jsme lepší. Jen v roce 2018 jsme spolupracovali s více jak 1300 různými externími subjekty s příjmem přes 170 mil. Kč. Vývoj je navíc velmi dynamický, což potvrzuje níže uvedený graf.

Především IT4Innovations národní superpočítačové centrum spolupracuje s firmami převážně formou vědecko-výzkumných projektů.

Ing. Ivo Žižka (člen představenstva a ředitel pro personalistiku a vnější vztahy, Třinecké železárny)

TZ

2019

S VŠB – Technickou univerzitou Ostrava úspěšně spolupracujeme již mnoho let. Spolupráce se zaměřuje především do oblasti vědecko-výzkumné, ze které benefituje především naše výroba, a která je dlouhodobě velice přínosná. Nicméně stále častěji se spolupráce přesouvá také do roviny vzdělávací, a to v obou směrech. Naši odborníci mají možnost ovlivňovat obsah studijních programů na univerzitě (přímo nebo členstvím ve Vědecké, Průmyslové či Správní radě), podílí se na výuce formou tematických přednášek a akademici vzdělávají naše současné, a hlavně budoucí zaměstnance. Společně pak spolupracujeme na přednáškách pro střední i základní školy s cílem popularizovat technické vzdělávání. Naše dlouhodobá spolupráce je ukázkovým příkladem partnerství vysoké školy a velkého podniku.

Ing. Jan Přikryl Ph.D. (Vedoucí Technického servisu, PRECHEZA a.s.)

TZ

2019

Naše spolupráce započala již v roce 1998 výzkumem mechaniky sypkých hmot z naší výroby. S postupem času byla spolupráce rozšířena na několik dalších pracovišť, kupříkladu v letech 2006 – 2009 jsme v Centru nanotechnologií spoluvyvíjeli fotokatalytické kompozity, následně v letech 2014 – 2017 byla orientace směřována na vývoj frikčních kompozitů v Regionálním materiálově technologickém výzkumném centru. Na katedře chemie Fakulty materiálově technologické jsme měli možnost vést i oponovat diplomové práce v letech 2016 -2017. Projekt Ověření možnosti separace titanových sloučenin probíhala na Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin, Fakulty hornicko-geologické v letech 2017 -2018. A v centru ENET, v laboratoři sypkých hmot měříme vlastnosti sypkých hmot od r. 1998 až dodnes.

Z výše uvedeného výčtu je patrné, že VŠB-TUO je nejen dlouhodobým, ale i spolehlivým partnerem, který nabízí široké zázemí pro řešení celé řady problematik. Vzájemně se pak snažíme rozvíjet obor průmyslové chemie, to nejen při výuce, ale i při četných veřejných akcích, jež VŠB-TUO tradičně připravuje.

Dlouhodobí partneři

Významní partneři dle objemu spolupráce za roky 2016 – 2018