Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Dlouhodobě spolupracujeme s významnými partnery, se kterými se podporujeme v prosazování svých zájmů. I díky nim jsme lepší. Jen v roce 2021 jsme spolupracovali s více jak 530 externími subjekty s příjmem přes 140 mil. Kč.

Pracoviště intenzivně spolupracují s firmami rovněž formou vědecko-výzkumných projektů (zejm. IT4Innovations národní superpočítačové centrum a Centrum energetických a environmentálních technologií).

Ing. Břetislav Stacho, Ph.D. (vedoucí inženýr pro oblast elektrických systémů pro energetiku a externí člen Průmyslové rady VŠB-TUO, Operační centrum ABB)

ABB

S VŠB-TUO spolupracujeme téměř po celou dobu existence Operačního centra ABB v Ostravě, které v Ostravě působí již téměř 20 let. Kvalita absolventů je pro nás klíčových faktorem, a proto se naši techničtí specialisté zapojují do výuky na VŠB-TUO prostřednictvím tematických přednášek převážně na katedře elektroenergetiky. Vzájemná součinnost probíhá i v oblasti vypracování  bakalářských a diplomových prací.

Moderní laboratoře jsou nezbytnou součástí kvalitní technické výuky a ABB se rádo účastní jejich modernizace, včetně zapojení do tvorby nových laboratorních úloh. Jde například o laboratoř techniky vysokého napětí, laboratoř elektráren a laboratoř elektrických strojů a přístrojů.

Spolupráci v oblasti vědy a výzkumu reprezentují projekty pod Technologickou Agenturou České republiky, ve kterých ABB působí v roli aplikačního garanta a podílí se na vývoji sofistikovaných systémů pro řízení technologických celků nebo řízení toku výkonu v elektrických sítích.

Inovace a rozvoj technického vzdělávání jsou nedílnou součástí ABB po celém světě, a proto jsme velmi rádi, že se na tomto s VŠB-TUO můžeme podílet také v Ostravě, a přispět tak ke společnému cíli, jímž je zvýšení atraktivity technických studijních i profesních oborů.  Věřím, že tato dlouhodobá spolupráce bude i nadále pokračovat a rozvíjet se. 

Ing. Ivo Žižka (člen představenstva a ředitel pro personalistiku a vnější vztahy, Třinecké železárny)

TZ

S VŠB – Technickou univerzitou Ostrava úspěšně spolupracujeme již mnoho let. Spolupráce se zaměřuje především do oblasti vědecko-výzkumné, ze které benefituje především naše výroba, a která je dlouhodobě velice přínosná. Nicméně stále častěji se spolupráce přesouvá také do roviny vzdělávací, a to v obou směrech. Naši odborníci mají možnost ovlivňovat obsah studijních programů na univerzitě (přímo nebo členstvím ve Vědecké, Průmyslové či Správní radě), podílí se na výuce formou tematických přednášek a akademici vzdělávají naše současné, a hlavně budoucí zaměstnance. Společně pak spolupracujeme na přednáškách pro střední i základní školy s cílem popularizovat technické vzdělávání. Naše dlouhodobá spolupráce je ukázkovým příkladem partnerství vysoké školy a velkého podniku.

Ing. Jan Přikryl Ph.D. (Vedoucí Technického servisu, PRECHEZA a.s.)

TZ

Naše spolupráce započala již v roce 1998 výzkumem mechaniky sypkých hmot z naší výroby. S postupem času byla spolupráce rozšířena na několik dalších pracovišť, kupříkladu v letech 2006 – 2009 jsme v Centru nanotechnologií spoluvyvíjeli fotokatalytické kompozity, následně v letech 2014 – 2017 byla orientace směřována na vývoj frikčních kompozitů v Regionálním materiálově technologickém výzkumném centru. Na katedře chemie Fakulty materiálově technologické jsme měli možnost vést i oponovat diplomové práce v letech 2016 -2017. Projekt Ověření možnosti separace titanových sloučenin probíhala na Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin, Fakulty hornicko-geologické v letech 2017 -2018. A v centru ENET, v laboratoři sypkých hmot měříme vlastnosti sypkých hmot od r. 1998 až dodnes.

Z výše uvedeného výčtu je patrné, že VŠB-TUO je nejen dlouhodobým, ale i spolehlivým partnerem, který nabízí široké zázemí pro řešení celé řady problematik. Vzájemně se pak snažíme rozvíjet obor průmyslové chemie, to nejen při výuce, ale i při četných veřejných akcích, jež VŠB-TUO tradičně připravuje.

Dlouhodobí partneři

Významní partneři dle objemu spolupráce za roky 2016 – 2018