VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB-TUO vyznává rovnost příležitostí pro všechny studenty. Studentům se specifickými potřebami se snažíme vyjít vstříc, a to nejen bezbariérovým přístupem, ale také způsobem výuky.

Pro rovnost příležitostí

VŠB – TU Ostrava se snaží o plnohodnotné zařazení studentů se specifickými potřebami do vzdělávání na univerzitě. Nejde jen o odstraňování stavitelských bariér v prostorách univerzity, ale také o přizpůsobení studia jejich dalším speciálním nárokům. Nové budovy jsou projektovány již zcela bezbariérově, staré jsou dle finančních možností univerzity postupně upravovány. Další specifické potřeby uchazečů či studentů (nevidomých, slabozrakých, neslyšících, hluchoslepých, tělesně handicapovaných) řeší jednotlivé fakulty a další pracoviště univerzity na základě domluvy obou stran ke vzájemné spokojenosti, která vede k jejich začlenění do studia a podporuje jejich maximální samostatnost při vykonávání potřebných úkolů. K zajištění uvedených služeb na univerzitě funguje Centrum Slunečnice s níže uvedenými pracovišti.

Nic není překážkou...

Možnost studovat si zaslouží každý. Proto Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava dělá vše pro to, aby měl každý student příležitost ukázat, co v něm je, ať už má jakýkoli handicap. Zajistíme individuální přístup při plnění studijních povinností, zejména služby specializované učebny, asistence a další.