Studijní programy

Prostřednictvím filtru si vyberte nejvhodnější studijní program dle Vámi zadaných kritérií.

Akademický rok:
Fakulta:
Hornicko-geologická fakulta
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Fakulta strojní
Ekonomická fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta stavební
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Univerzitní studijní programy
Typ studia:
bakalářské
navazující magisterské
magisterské
doktorské
univerzita 3. věku
Forma studia:
prezenční
kombinovaná
celoživotní
Jazyk výuky:
čeština
angličtina
němčina
Místo výuky:
Ostrava
Valašské Meziříčí
Praha
Šumperk
Most
Uherský Brod
Lázně Bohdaneč
Jen nové obory: ano ne
Klíčová slova:
(slova oddělte čárkou)
Aplikované vědy a technologie (bakalářské)
Architektura a stavitelství (bakalářské)
Architektura a stavitelství (navazující magisterské)
Automobilové elektronické systémy (bakalářské)
Ekonomické teorie (doktorské)
Ekonomika a management (bakalářské)
Ekonomika a management (navazující magisterské)
Ekonomika a management (doktorské)
Ekonomika a řízení průmyslových systémů (bakalářské)
Ekonomika a řízení průmyslových systémů (navazující magisterské)
Elektrotechnika (bakalářské)
Elektrotechnika (navazující magisterské)
Elektrotechnika (doktorské)
Energetika (bakalářské)
Fyzika (doktorské)
Fyzika (bakalářské)
Fyzika (navazující magisterské)
Fyzika (doktorské)
Geodézie a kartografie (bakalářské)
Geodézie a kartografie (navazující magisterské)
Geodézie a kartografie (doktorské)
Geodézie, kartografie a geoinformatika (bakalářské)
Geodézie, kartografie a geoinformatika (navazující magisterské)
Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (doktorské)
Geologické inženýrství (bakalářské)
Geologické inženýrství (navazující magisterské)
Geologické inženýrství (doktorské)
Geologické inženýrství (čtyřleté) (doktorské)
Hornictví (bakalářské)
Hornictví (navazující magisterské)
Hornictví (doktorské)
Hornictví (čtyřleté) (doktorské)
Hospodářská politika a správa (bakalářské)
Hospodářská politika a správa (bakalářské)
Hospodářská politika a správa (navazující magisterské)
Hospodářská politika a správa (doktorské)
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika (doktorské)
Informační a komunikační technologie (bakalářské)
Informační a komunikační technologie (navazující magisterské)
Inženýrská ekologie (doktorské)
Inženýrská pedagogika podle standardů IGIP (magisterské)
Materiálové inženýrství (bakalářské)
Materiálové inženýrství (navazující magisterské)
Materiálové vědy a inženýrství (doktorské)
Mechatronika (bakalářské)
Mechatronika (navazující magisterské)
Metalurgické inženýrství (bakalářské)
Metalurgické inženýrství (navazující magisterské)
Metalurgie (doktorské)
Metalurgie (doktorské)
Nanotechnologie (bakalářské)
Nanotechnologie (navazující magisterské)
Nanotechnologie (doktorské)
Nerostné suroviny (bakalářské)
Nerostné suroviny (navazující magisterské)
Nerostné suroviny (doktorské)
Nerostné suroviny (čtyřleté) (doktorské)
Pedagogické studium pro učitele odborných předmětů (magisterské)
Počítačové systémy pro průmysl 21. století (bakalářské)
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (bakalářské)
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (navazující magisterské)
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (doktorské)
Procesní inženýrství (bakalářské)
Procesní inženýrství (navazující magisterské)
Procesní inženýrství (doktorské)
Projektování elektrických systémů a technologií (navazující magisterské)
Projektování elektrických zařízení (bakalářské)
Stavební inženýrství (bakalářské)
Stavební inženýrství (navazující magisterské)
Stavební inženýrství (doktorské)
Strojní inženýrství (navazující magisterské)
Strojní inženýrství (doktorské)
Strojírenství (bakalářské)
Systémové inženýrství a informatika (bakalářské)
Systémové inženýrství a informatika (navazující magisterské)
Systémové inženýrství a informatika (doktorské)
Technologie letecké dopravy (bakalářské)
Technologie procesů v energetice (navazující magisterské)
Výpočetní vědy (navazující magisterské)
Výpočetní vědy (doktorské)
Řízení průmyslových systémů (doktorské)
Řízení systémů v oblasti nerostných surovin (doktorské)

© 2017 VŠB-TU Ostrava