Uchazeči

VŠB-TUO poskytuje vzdělávání v technických, ekonomických a vybraných přírodovědných oborech. Široké spektrum studijních programů je realizováno na bakalářské, navazující magisterské a doktorské úrovni.

Proč studovat právě u nás?

 • Patříme mezi 3 vysoké školy s nejkvalitnější přípravou absolventů na profesní dráhu.
 • Učíme obory, které se jinde nevyučují.
 • Naše absolventy čekají nadprůměrné nástupní platy a dobré uplatnění v oboru.
 • Ze 124 akreditovaných studijních programů je 77 programů dostupných v cizím jazyce.
 • Přednáší u nás zahraniční odborníci.
 • Podporujeme talentované studenty, nejde však jen o prospěchová stipendia. Podle zájmu studentů jim nabízíme rozšíření odbornosti i v laboratořích po celé univerzitě nebo výuku cizích jazyků nad rámec běžných studijních povinností.
 • Studenti mají možnost praxe u TOP firem v různých oborech: jsme 2. nejúspěšnější univerzitou ve spolupráci s průmyslem.
 • Kampus VŠB-TUO je nadstandardně vybavený, s možností stravování, ubytování, sportu a kulturního vyžití.
 • Studium v zahraničí: vedle zemí EU lze studovat např. v Singapuru, Japonsku, Jižní Americe.
 • U nás se studuje bez bariér.
 • Moderní planetárium se nachází v areálu kampusu.
 • Nabízíme profesionální pomoc při rozjezdu vlastních podnikatelských nápadů.


© 2017 VŠB-TU Ostrava