Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří VŠB-TUO

 Fakulta
Termín
Podrobnější informace 
Hornicko-geologická fakulta
3. 2. 2017
Video
Fakulta metalurgie
a materiálového inženýrství
25. 1. 2017
Video
Fakulta strojní 3. 2. 2017 Video
Ekonomická fakulta
28. 1. 2017 Video
Fakulta elektrotechniky a informatiky
3. 2. 2017 Video
Fakulta stavební
20. 1. 2017
Video
Fakulta bezpečnostního inženýrství
18. 1. 2017
Video
Univerzitní studijní programy
3. 2. 2017 Video

Adresy a mapy areálu naleznete zde.


© 2017 VŠB-TU Ostrava