O studiu

VŠB-TUO uskutečňuje akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy. Ty lze studovat prezenční nebo kombinovanou formou.

Bakalářský studijní program

 • má standardní dobu studia tři nebo čtyři roky
 • je kratší formou vysokoškolského vzdělávání
 • absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.)
 • absolventi mají potřebné teoretické i praktické znalosti pro výkon technických funkcí v průmyslu, institucích, školách, obchodu a službách, jsou však dobře připraveni na další studium

Magisterský studijní program

 • navazující na bakalářský studijní program má standardní délku 2 nebo 1,5 roku
 • v oborovém studiu významně roste počet povinně volitelných a volitelných předmětů
 • absolvent získává titul Ing.

Doktorský studijní program

 • má standardní délku tři nebo čtyři roky studia
 • je určen pro absolventy magisterského studijního programu
 • studenti jsou připravováni pro řešení nejnáročnějších úkolů aplikované vědy a praxe
 • studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce
 • absolvent doktorského studia získává akademický titul doktor (Ph.D.).


© 2017 VŠB-TU Ostrava