Přijímací řízení

Pravidla přijímacího řízení se liší v závislosti na výběru studijního oboru a jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých fakult.
Podívejte se na přehled otevřených přijímacích řízení a vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu.

Podmínky přijetí ke studiu

Hornicko-geologická fakulta

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Fakulta strojní

Ekonomická fakulta

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta stavební

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Univerzitní studijní programy


© 2017 VŠB-TU Ostrava