Služby univerzity

Univerzita poskytuje zázemí nejen svým studentům a zaměstnancům, ale nabízí své služby i veřejnosti. K ubytování je možno využít Hotel a stravovací služby, lze si pronajmout různá sportoviště, učebny, využít možností speciálních laboratoří. Vědeckou a odbornou literaturu najdete v knihovně, v galerii si zase můžete prohlédnout vystavovaná díla. V aule VŠB-TUO jsou  k dispozici jedny z největších a nejlépe vybavených přednáškových sálů v Ostravě.

Součástí VŠB-TUO je Planetárium Ostrava, které je 3. největším planetáriem v ČR a jediným zařízením tohoto typu v Moravskoslezském kraji.

Ti nejmladší mohou navštěvovat univerzitní mateřskou školu, která je přímo v areálu kampusu.

Upomínkové a propagační předměty s logem VŠB-TUO lze zakoupit v prodejně skript  vedle Knihovny.

Informace o patentech, vynálezech a objevech uskutečněných na půdě VŠB-TUO  podá oddělení Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu.  Podnikatelům pak nabízí své služby Podnikatelský inkubátor.


© 2017 VŠB-TU Ostrava