Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vyhlašuje výzvu v rámci celouniverzitní grantové soutěže o podporu studentských grantů na výzkum prováděný studenty doktorských studijních programů VŠB-TUO (dále jen „Doktorská grantová soutěž VŠB-TUO“) ve vědních oblastech dle Frascati manuálu 2015

  • Přírodní vědy,
  • Inženýrství a technologie,
  • Společenské vědy.

Přihlášky návrhů projektů DGS je možné podávat prostřednictvím informačního systému GaP v termínu od 15. 10. 2020 do 12. 11. 2020 do 15:00 hod.

Termín pro přihlášky návrhů projektů DGS je prodloužen do 15. 11. 2020 23:59 hod.

Aplikaci je možno spustit prostřednictvím https://grantovesouteze.vsb.cz, zatím není součástí systému GaP v OBD.

Vytištěnou verzi návrhu projektu DGS se všemi přílohami opatřenou podpisy hlavního řešitele, mentora hlavního řešitele a školitele hlavního řešitele odevzdejte ve dnech 18. - 20. 11. 2020 v době od 9 do 15 hodin na Centru nanotechnologií Ing. Miroslavu Vaculíkovi, Ph.D. (N519) nebo Bc. Lucii Hurníkové (N518 - sekretariát) v budově N VŠB-TUO. Podpis odborného garanta bude zajištěn.

Vyhlášení výsledků Doktorské grantové soutěže pro rok 2021