Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vyhlašuje výzvu v rámci celouniverzitní grantové soutěže o podporu studentských grantů na výzkum prováděný studenty doktorských studijních programů VŠB-TUO (dále jen „Doktorská grantová soutěž VŠB-TUO“) ve vědních oblastech dle Frascati manuálu 2015

  • Přírodní vědy,
  • Inženýrství a technologie,
  • Společenské vědy.

Přihlášky návrhů projektů DGS je možné podávat prostřednictvím informačního systému GaP v termínu od 15. 10. 2020 do 12. 11. 2020 do 15:00 hod.

Aplikaci je možno spustit prostřednictvím https://grantovesouteze.vsb.cz, zatím není součástí systému GaP v OBD.