Načítání obsahu...
Věda a výzkumVŠB-TUO
Věda a výzkum

Habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem

VŠB-TUO má právo přiznávat akademické tituly, konat habilitační řízení, konat řízení ke jmenování profesorem a udělovat čestný akademický titul “doktor honoris causa” (ve zkratce “dr.h.c.”).

O řízeních

Seznam akreditovaných oborů, ve kterých je VŠB-TUO oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, je zveřejněn v Dokumentech na webových stránkách univerzity.

Habilitační řízení
Řízení ke jmenování profesorem

Podrobnější informace

Podrobnější informace o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem najdete na stránkách jednotlivých fakult.
Hornicko-geologická fakulta
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Fakulta strojní
Ekonomická fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta stavební
Fakulta bezpečnostního inženýrství