Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB-TUO má právo přiznávat akademické tituly, konat habilitační řízení, konat řízení ke jmenování profesorem a udělovat čestný akademický titul “doktor honoris causa” (ve zkratce “dr.h.c.”).

O řízeních

Seznam akreditovaných oborů, ve kterých je VŠB-TUO oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, je zveřejněn mezi dokumenty na úřední desce.

Podrobnější informace

Podrobnější informace o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem najdete na stránkách jednotlivých fakult.