Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB – Technická univerzita Ostrava je zařazena do řady prestižních mezinárodních žebříčků, které hodnotí a srovnávají instituce poskytující terciární vzdělávání. Žebříčky jsou sestavovány na základě svých pevně daných kritérií a indikátorů. Některé pracují pouze s dostupnými daty z databází jako je např. Web of Science či Scopus, jiné požadují získání dat ze strany univerzity či data z průzkumů, které jsou rozesílány akademickým a vědeckým pracovníkům či průmyslovým partnerům (jakožto potenciálním zaměstnavatelům absolventů dané instituce). Mezi oblasti, které jsou nejčastěji hodnoceny, patří kvalita výuky, internacionalizace, vědecko-výzkumný výkon zahrnující publikování vysoce kvalitních vědeckých prací a citovanost či spolupráce s průmyslovým sektorem.

Academic Ranking of World Universities

VŠB-TUO se v roce 2021 poprvé umístila v prestižním mezinárodním hodnocení vysokých škol Academic Ranking of World Universities, známém také jako Šanghajský žebříček.

V posledním vydání Šanghajského žebříčku, které bylo zveřejněno v 15. srpna 2021, se VŠB-TUO umístila na 901. – 1000. místě. Z tuzemských univerzit jich v žebříčku figuruje sedm.

Žebříček Academic Ranking of World Universities (ARWU) je nejstarším mezinárodním žebříčkem vysokých škol na světě. Poprvé byl publikován v roce 2003 na Šanghajské univerzitě, od roku 2009 ho zpracovává společnost ShanghaiRanking Consultancy. Zaměřuje se zejména na vědu a výzkum institucí, které hodnotí podle šesti indikátorů.  Mezi ně patří například počet článků publikovaných v časopisech Nature a Science, citační ohlas publikací, počet absolventů, kteří získali Nobelovu cenu nebo Fieldsovu medaili. Sleduje také zaměstnance univerzit s podobným oceněním a hodnotí i počet nejcitovanějších vědců v databázi Highly Cited Researchers spjatých s danou institucí.

Tisková zpráva VŠB-TUO k žebříčku ARWU 2021 je dostupná zde.

Times Higher Education World University Rankings

Na stránkách Times Higher Education naleznete profil a Research Hub VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Times Higher Education (THE) je britská společnost hodnotící excelenci univerzit napříč všemi kontinenty na základě své metodiky zaměřené na kvalitu výuku, vědecký výkon, citovanost, mezinárodní reputaci a spolupráci s průmyslovým sektorem.

2. září 2020 byly zveřejněny výsledky žebříčku Times Higher Education World University Rankings 2021, do kterého bylo zapojeno přes více než 1 500 univerzit z 93 zemí. V rámci ČR se v těchto žebříčcích umístilo celkem 18 univerzit. VŠB-TUO byla nejlépe hodnocena v oblasti smluvního výzkumu, kde obsadila 524. příčku. Schopnost pomáhat průmyslu s inovacemi, vynálezy a poradenstvím je bezesporu klíčovým posláním současných univerzit.

THE

Times Higher Education Emerging Economies

VŠB – Technická univerzita Ostrava již několik let figuruje v regionálním žebříčku Emerging Economies – další z žebříčků Times Higher Education. V posledním hodnocení THE Emerging Economies 2021 se VŠB-TUO umístila na sdílené pozici 401-500.

Tento druh hodnocení se zaměřuje na vysokoškolské instituce ze zemí s rozvíjející se ekonomikou (výčet zahrnutých zemí viz níže). Metodika hodnocení vychází ze stejných 13 indikátorů jako světový žebříček THE World University Rankings, upravena je pouze váha jednotlivých ukazatelů. V případě žebříčku Emerging Economies je kladen menší důraz na citovanost, naopak větší na internacionalizaci a přenos poznatků a technologií.

Advanced emerging:

Brazílie, Česká republika, Řecko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Jihoafrická republika, Taiwan, Thajsko, Turecko

Secondary emerging:

Chile, Čína, Kolumbie, Egypt, Indie, Indonésie, Kuvajt, Pákistán, Filipíny, Katar, Rumunsko, Rusko, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty

Frontier:

Bahrajn, Bangladéš, Botswana, Bulharsko, Pobřeží slonoviny, Chorvatsko, Kypr, Estonsko, Ghana, Island, Jordánsko, Kazachstán, Keňa, Lotyšsko, Litva, Makedonie, Malta, Mauricius, Maroko, Nigérie, Omán, Palestina, Peru, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Srí Lanka, Tanzanie, Tunisko, Vietnam

THE

Times Higher Education Impact Rankings

VŠB – Technická univerzita Ostrava se již potřetí objevila ve světovém žebříčku Times Higher Education Impact Rankings, který srovnává a hodnotí univerzity z hlediska aktivit v rámci Cílů udržitelného rozvoje tzv. SDGs (sustainable development goals), jenž jsou definovány Organizací spojených národů.

Poslední vydání tohoto žebříčku, které THE zveřejnilo 21. dubna 2021, přináší hodnocení 1 117 univerzit z 94 zemí a regionů, což je o 349 institucí více než v předchozím roce.  V rámci ČR bylo do celkového hodnocení zařazeno 7 univerzit, tj. o dvě instituce více než v roce 2020.

VŠB – Technická Univerzita Ostrava se zapojila do 6 oblastí, přičemž v kategorii Čistých a dostupných energií se dostala mezi TOP 300 světových univerzit a v rámci ČR jí patří prvenství. Hodnocen je nejen výzkum v oblasti energetiky, ale také společenský závazek informovat širokou veřejnost o energetické účinnosti a čistých a dostupných energií.

V celkovém hodnocení, tvořeném ze tří nejlépe hodnocených SDG + povinného SDG 17 (Partnerství ke splnění cílů), se naše univerzita umístila na sdílené pozici 601.–800.

Umístění VŠB-TUO v oblasti mezinárodních žebříčků udržitelného rozvoje lze považovat za dílčí úspěch, neboť reflektuje pozornost, kterou naše univerzita směřuje k problematice společenské odpovědnosti.

SDG 4 KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: TOP 800
THE SDG4

SDG 7 CENOVĚ DOSTUPNÉ A ČISTÉ ENERGIE: TOP 300
THE SDG7

SDG8 DŮSTOJNÁ PRÁCE A HOSPODÁŘSKÝ RŮST: TOP 400
THE SDG8

SDG 9 PRŮMYSL, INOVACE A INFRASTRUKTURA: TOP 600
THE SDG9

SDG 11 UDRŽITELNÁ MĚSTA A OBCE: TOP 400
THE SDG11

SDG 17 PARTNERSTVÍ KE SPLNĚNÍ CÍLŮ: TOP 800
THE SDG17

CELKOVÉ HODNOCENÍ: TOP 800
THE celkové hodnocení

QS Emerging Europe and Central Asia

VŠB-TUO se umístila v první stovce mezinárodního žebříčku QS EECA University Rankings 2021

Quacquarelli Symonds (QS), Britská společnost, jenž je předním světovým poskytovatelem služeb, analýz a vhledu do globálního sektoru vysokoškolského vzdělávání, zveřejnila 16. prosince 2020 QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2021 (QS EECA) – žebříček, který hodnotí univerzity na základě 10 indikátorů. V posledním hodnocení, do kterého bylo zařazeno 400 univerzit ze střední, východní, severovýchodní a jihovýchodní Evropy a střední Asie, VŠB – Technická univerzita Ostrava obsadila 74. příčku, což je ve srovnání s předchozím rokem polepšení o 3 pozice.  V rámci ČR se naše univerzita zařadila mezi 8 nejlépe hodnocených univerzit.

QS

The Center for World University Rankings

VŠB-TUO se v posledním vydání The Center for World University Rankings (CWUR) 2021–2022 zařadila mezi 2 000 nejlépe hodnocených univerzit, společně s dalšími 11 českými univerzitami. Celkem bylo posuzováno 19 788 institucí, do žebříčku bylo zařazeno nejlepších 2 000.

CWUR je přední poradenskou organizací, která od roku 2012 vydává mezinárodní žebříček hodnotící univerzity na základě metodiky zaměřené na kvalitu vzdělávání (25 %), zaměstnatelnosti absolventů (25 %), kvalitu akademických a vědeckých pracovníků (10 %) a vědecký výkon (40 %).

CWUR na rozdíl od jiných žebříčků vychází primárně z dostupných dat z Thomson Reuters databáze, neprovádí žádná dotazníková šetření mezi akademickými a vědeckými pracovníky a od univerzit nevyžaduje poskytnutí dat. Původním cílem tohoto žebříčku bylo zachytit 100 nejlepších univerzit, v roce 2019 se však seznam rozšířil o 2 000 nejlepších univerzit z celého světa.