Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB – Technická univerzita Ostrava je zařazena do řady prestižních mezinárodních žebříčků, které hodnotí a srovnávají instituce poskytující terciární vzdělávání. Žebříčky jsou sestavovány na základě svých pevně daných kritérií a indikátorů. Některé pracují pouze s dostupnými daty z databází jako je např. Web of Science či Scopus, jiné požadují získání dat ze strany univerzity či data z průzkumů, které jsou rozesílány akademickým a vědeckým pracovníkům či průmyslovým partnerům (jakožto potenciálním zaměstnavatelům absolventů dané instituce). Mezi oblasti, které jsou nejčastěji hodnoceny, patří kvalita výuky, internacionalizace, vědecko-výzkumný výkon zahrnující publikování vysoce kvalitních vědeckých prací a citovanost či spolupráce s průmyslovým sektorem.

Times Higher Education World University Rankings

Times Higher Education (THE) je britská společnost hodnotící excelenci univerzit napříč všemi kontinenty na základě své metodiky zaměřené na kvalitu výuku, vědecký výkon, citovanost, mezinárodní reputaci a spolupráci s průmyslovým sektorem.

2. září 2020 byly zveřejněny výsledky žebříčku Times Higher Education World University Rankings 2021, do kterého bylo zapojeno přes více než 1 500 univerzit z 93 zemí. V rámci ČR se v těchto žebříčcích umístilo celkem 18 univerzit. VŠB-TUO byla nejlépe hodnocena v oblasti smluvního výzkumu, kde obsadila 524. příčku. Schopnost pomáhat průmyslu s inovacemi, vynálezy a poradenstvím je bezesporu klíčovým posláním současných univerzit.

THE

Times Higher Education Impact Rankings

Times Higher Education (THE) zveřejnilo 22. dubna 2020 mezinárodní žebříček THE Impact Rankings 2020, který srovnává univerzity z hlediska aktivit v rámci cílů udržitelného rozvoje tzv. SDGs (sustainable development goals), jenž jsou definovány Organizací spojených národů. Do celkového hodnocení mohou být zařazeny pouze instituce vykazující údaje minimálně ve 4 ze 17 definovaných cílů, přičemž Cíl 17 Partnerství ke splnění cílů je povinný pro všechny univerzity.

Poslední vydání tohoto žebříčku přináší hodnocení 768 univerzit z 85 zemí, což je o 301 institucí více než v předchozím roce. VŠB – Technická Univerzita Ostrava se zapojila do 6 oblastí, přičemž nejlepší skóre získala za Cíl 7 Cenově dostupné a čisté energie a dostala se do TOP 200. V celkovém hodnocení, tvořeném ze tří nejlépe hodnocených SDGs & SDG 17, se univerzita umístila na sdílené pozici 401-600.

V rámci ČR bylo do celkového hodnocení zařazeno pouze 5 univerzit, z nichž jsme se umístili na 3. místě za Českou zemědělskou univerzitou a Univerzitou Palackého v Olomouci, přičemž v kategorii Cíl 7 Cenově dostupné a čisté energie jsme se umístili na sdílené pozici s nejlépe hodnocenou ČZU.

Umístění VŠB-TUO v oblasti mezinárodních žebříčků udržitelného rozvoje lze považovat za dílčí úspěch, neboť reflektuje pozornost, kterou naše univerzita směřuje k problematice společenské odpovědnosti.

SDG 4 KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: 401–600
THE SDG4

SDG 7 CENOVĚ DOSTUPNÉ A ČISTÉ ENERGIE: 101-200
THE SDG7

SDG8 DŮSTOJNÁ PRÁCE A HOSPODÁŘSKÝ RŮST: 201–300
THE SDG8

SDG 9 PRŮMYSL, INOVACE A INFRASTRUKTURA: 201-300
THE SDG9

SDG 11 UDRŽITELNÁ MĚSTA A OBCE: 301-400
THE SDG11

SDG 17 PARTNERSTVÍ KE SPLNĚNÍ CÍLŮ: 601+
THE SDG17

CELKOVÉ HODNOCENÍ: 401–600
THE celkové hodnocení

QS Emerging Europe and Central Asia

VŠB-TUO se umístila v první stovce mezinárodního žebříčku QS EECA University Rankings 2021

Quacquarelli Symonds (QS), Britská společnost, jenž je předním světovým poskytovatelem služeb, analýz a vhledu do globálního sektoru vysokoškolského vzdělávání, zveřejnila 16. prosince 2020 QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2021 (QS EECA) – žebříček, který hodnotí univerzity na základě 10 indikátorů. V posledním hodnocení, do kterého bylo zařazeno 400 univerzit ze střední, východní, severovýchodní a jihovýchodní Evropy a střední Asie, VŠB – Technická univerzita Ostrava obsadila 74. příčku, což je ve srovnání s předchozím rokem polepšení o 3 pozice.  V rámci ČR se naše univerzita zařadila mezi 8 nejlépe hodnocených univerzit.

QS

The Center for World University Rankings

VŠB-TUO se v posledním vydání The Center for World University Rankings (CWUR) 2020–2021 zařadila mezi 2 000 nejlépe hodnocených univerzit, společně s dalšími 17 českými univerzitami.

CWUR je přední poradenskou organizací, která od roku 2012 vydává mezinárodní žebříček hodnotící univerzity na základě metodiky zaměřené na kvalitu vzdělávání, zaměstnatelnosti absolventů, kvalitu akademických a vědeckých pracovníků a kvalitu výzkumu. CWUR na rozdíl od jiných žebříčků vychází primárně z dostupných dat z Thomson Reuters databáze, neprovádí žádná dotazníková šetření mezi akademickými a vědeckými pracovníky a od univerzit nevyžaduje poskytnutí dat. Původním cílem tohoto žebříčku bylo zachytit 100 nejlepších univerzit, v roce 2019 se však seznam rozšířil o 2 000 nejlepších univerzit z celého světa.