VŠB – Technická univerzita Ostrava je pyšná na své studenty a zaměstnance, kteří získali ocenění v oblasti vědy a výzkumu.