Časopisy vyřazené z databáze Scopus

V posledních letech narůstá počet vydavatelů odborných časopisů, které lze označit za problematické. Jejich vydavatelé agresivně oslovují autory k zaslání článků, mohou napodobovat webový design etablovaných časopisů, uvádějí zavádějící informace o impakt faktoru časopisu, rychle akceptují články bez hlubšího peer-review nebo kontroly kvality, aj.

Tyto časopisy lze poměrně snadno identifikovat, stačí k tomu zběžná kontrola v citačních databázích – ověření existence ISSN, impakt faktoru, řádná ediční rada.

Některé ze sporných časopisů dodržují veškeré základní standardy a formální náležitosti, ale používají rafinovanější techniky (např. manipulace s citacemi). Zejména takové časopisy mohou být zahrnuty i do světových databází, např. Scopus (Elsevier), v menší míře i ve Web of Science (Clarivate Analytics).

Citační databáze jsou časem schopny podezřelé chování detekovat a časopis z databáze vyřadit. Poslední seznam titulů vyřazených z databáze Scopus byl zveřejněn k lednu 2019.

Nebezpečí publikování v takových časopisech spočívá v ohrožení profesní reputace autora i jeho pracoviště.

Seznam vyřazených titulů

Další informace

Pro účely volby vhodného odborného časopisu doporučujeme autorům navštívit také stránky Ústřední knihovny VŠB-TUO, kde lze nalézt detailnější informace k této problematice.

Přejít na web Knihovny