Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB – Technická univerzita Ostrava sleduje a vyhodnocuje svou publikační činnost, která tvoří jednu z významných výstupů vědecko-výzkumné činnosti. Publikační výkon autorů a pracovišť VŠB-TUO je možné sledovat ve vybraných systémech a databázích, viz přehledy uvedené níže.

Přehled publikační činnosti VŠB-TUO v systému OBD

Přehled publikační činnosti VŠB-TUO je možné zobrazit, vyhledávat, procházet a exportovat ve veřejné části systému OBD (přístup bez přihlášení).

OBD Public

Přehled publikační činnosti VŠB-TUO v repozitáři DSpace VŠB-TUO

Ústřední knihovna VŠB-TUO buduje v repozitáři DSpace VŠB-TUO kolekci bibliografických záznamů článků akademických pracovníků VŠB-TUO v časopisech indexovaných ve Web of Science od roku 1990 po současnost.

  • V případě, že byl článek vydán v režimu open access, nebo vydavatel umožňuje uložit do repozitáře autorský rukopis, jsou k bibliografickým záznamům přidány také plné texty.
  • Kolekce je doplňována v týdenních intervalech na základě nastavených alertů z databáze Web of Science.

Do kolekce jsou zařazeny články, u nichž:

  • je v originálních dokumentech jako působiště autora (adresa) uvedena Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO),
  • v originálních dokumentech není v adrese VŠB-TUO uvedena, ale autoři prokazatelně v době jejich zpracování a uveřejnění působili na VŠB-TUO.

Kolekce článků z Web of Science

Profil VŠB-TUO v citační databázi Scopus

VŠB-TUO má přiřazen institucionální profil pod ID 60018768.

Profil VŠB-TUO ve Scopusu

Podpora publikační činnosti na VŠB-TUO

Open Science

VŠB-TUO podporuje otevřený přístup k vědeckým informacím (open access) formulovaný v řízeném dokumentu Politika otevřeného přístupu k vědeckým informacím (TUO_LEG_15_004, verze A). Tato politika platná od roku 2015 bude dále rozšířena na podporu i ostatních principů open science, zejména o podporu otevřeného přístupu k výzkumným datům.

Pro podporu open science buduje VŠB-TUO vědeckou, technickou, procesní a systémovou infrastrukturu. Podpora open science se stala součástí strategického dokumentu - Strategický záměr VŠB-TUO 2021-2027.

Podpora open science vychází kromě jiného také z příznivého postoje autorů VŠB-TUO k open access publikování, jak vyplynulo z průzkumu Iniciativy otevřeného přístupu Asociace knihoven vysokých škol ČR realizovaného v roce 2020. Dílčí výsledky za VŠB-TUO ukazují, že autoři VŠB-TUO open access podporují.

VŠB-TUO sleduje výdaje na open access publikování. Od roku 2020 poskytuje Ústřední knihovna VŠB-TUO data o zaplacených publikačních poplatcích (article processing charges, APCs) do mezinárodní databáze OpenAPC.

ORCID

VŠB-TUO je od roku 2018 členem mezinárodní neziskové organizace ORCID. Díky členství v ORCID může VŠB-TUO integrovat systém ORCID do svých interních systémů pro publikační činnost.

Crossref

VŠB-TUO hradí členství v mezinárodní organizaci Crossref. Díky členství v Crossref může VŠB-TUO přidělovat vlastní identifikátor DOI pro publikace vydávané Edičním střediskem VŠB-TUO a centrálně je hrazen poplatek za DOI, které přidělují univerzitní časopisy. V rámci služby na přidělování DOI může VŠB-TUO využívat systém na kontrolu vědeckých článků Similarity Check.

Writefull

Ústřední knihovna VŠB-TUO zajišťuje autorům VŠB-TUO přístupu k nástroji Writefull, který poskytuje pokročilou korekturu odborných textů psaných v anglickém jazyce.

Bibliometrie

Ústřední knihovna VŠB-TUO buduje informační podporu pro bibliometrické ukazatele - autorů, institucí, časopisů, článků. Poskytuje také poradenství v případě, že si autor není jistý kvalitou časopisu, ve kterém chce publikovat.