Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Časopisy vyřazené z databáze Scopus

V posledních letech narůstá počet vydavatelů odborných časopisů, které lze označit za problematické. Jejich vydavatelé agresivně oslovují autory k zaslání článků, mohou napodobovat webový design etablovaných časopisů, uvádějí zavádějící informace o impakt faktoru časopisu, rychle akceptují články bez hlubšího peer-review nebo kontroly kvality, aj.

Tyto časopisy lze poměrně snadno identifikovat, stačí k tomu zběžná kontrola v citačních databázích – ověření existence ISSN, impakt faktoru, řádná ediční rada.

Některé ze sporných časopisů dodržují veškeré základní standardy a formální náležitosti, ale používají rafinovanější techniky (např. manipulace s citacemi). Zejména takové časopisy mohou být zahrnuty i do světových databází, např. Scopus (Elsevier), v menší míře i ve Web of Science (Clarivate Analytics).

Citační databáze jsou časem schopny podezřelé chování detekovat a časopis z databáze vyřadit. Poslední seznam titulů vyřazených z databáze Scopus byl zveřejněn k lednu 2019.

Nebezpečí publikování v takových časopisech spočívá v ohrožení profesní reputace autora i jeho pracoviště.

Seznam vyřazených titulů

Kurzy Centra akademického psaní

V lednu a únoru proběhnou další kurzy Centra akademického psaní, které slouží jako podpora publikační činnosti akademických pracovníků a studentů doktorského studia.

Na jednotlivé kurzy se můžete přihlašovat přes Ústřední knihovnu VŠB-TUO na následujícím odkaze https://e-zdroje.vsb.cz/kurzy-centra-akademickeho-psani-2020/.

Kurzy probíhají v rámci projektu Technika pro budoucnost CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002338.

Zjistěte více

Další informace

Pro účely volby vhodného odborného časopisu doporučujeme autorům navštívit také stránky Ústřední knihovny VŠB-TUO, kde lze nalézt detailnější informace k této problematice.

Přejít na web Knihovny