Chcete mít přehled o výsledcích vědecko-výzkumné a vývojové činnosti VŠB – TU Ostrava? Nahlédněte do našich výročních zpráv.