VŠB – Technická univerzita Ostrava podporuje vznik nových technologií a inovačních strategií. V našich výzkumných centrech pracují stovky odborníků.

Jsme součástí nových technologií

Na VŠB-TUO vznikají výzkumná centra a vědecko-technologická pracoviště, která se zabývají transferem technologií z vědecké do komerční sféry a komercializací výsledků výzkumu a vývoje.

Mezi výzkumná centra VŠB-TUO patří

Centrum ENET


Přejít na web

Centrum nanotechnologií


Přejít na web

Centrum pokročilých inovačních technologií


Přejít na web

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin


Přejít na web

Institut environmentálních technologií


Přejít na web

IT4 Innovations národní superpočítačové centrum


Přejít na web

Regionální materiálově technologické výzkumné centrum


Přejít na web

Výzkumné energetické centrum


Přejít na web

Komercializace vědy a úspěchy

V oblasti komercializace výsledků VaV se specializujeme na podporu praktického využití výstupů VaV činnosti a přinášíme nové podněty pro základní i aplikovaný výzkum. Mezi aktivity v této oblasti patří také vzdělávání vědeckých pracovníků v problematice komercializace, organizování expertních konzultací, seminářů, workshopů apod.