Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB – Technická univerzita Ostrava podporuje vznik nových technologií a inovačních strategií. V našich výzkumných centrech pracují stovky odborníků.

Jsme součástí nových technologií

Na VŠB-TUO vznikají výzkumná centra a vědecko-technologická pracoviště, která se zabývají transferem technologií z vědecké do komerční sféry a komercializací výsledků výzkumu a vývoje.

Mezi výzkumná centra VŠB-TUO patří

Centrum ENET

Centrum nanotechnologií

Centrum pokročilých inovačních technologií

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

Institut environmentálních technologií

IT4 Innovations národní superpočítačové centrum

Regionální materiálově technologické výzkumné centrum

Výzkumné energetické centrum

Komercializace vědy a úspěchy

V oblasti komercializace výsledků VaV se specializujeme na podporu praktického využití výstupů VaV činnosti a přinášíme nové podněty pro základní i aplikovaný výzkum. Mezi aktivity v této oblasti patří také vzdělávání vědeckých pracovníků v problematice komercializace, organizování expertních konzultací, seminářů, workshopů apod.