Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aktuální výzva Proof of Concept - GAMA 2

V současnosti je spuštěna sedmá výzva sběru návrhů Dílčích projektů.

Termín pro podání příhlášky je do 28. října 2021, 14:00 hod.
Realizace vybraných Dílčích projektů může započít nejdříve 1. ledna 2022. Centrum podpory inovací si vyhrazuje právo tento termín posunout.

Předkaldatelé budou své návrhy Dílčích projektů prezentovat ve dvou stupních:

 1. Prezentace v rámci Centra transferu technologií, pro preciznější směřování prezentace do komerčního prostředí.
 2. Prezentace před Radou pro komercializaci, která rozhoduje o přijení či nepříjetí Dílčího projektu k realizace.

Ve fázi  procesu komercializace nazvané Proof-of Concept nabízíme v současnosti spolupráci a podporu v rámci následujícího projektu a jeho pravidel.

PRE SEED fond II VŠB-Technické univerzity Ostrava
TA ČR GAMA 2 PP1
Sběr návrhů Dílčích projektů (DP)


Řešitel projektu: Centrum podpory inovací VŠB-TUO
Doba realizace: 1/2020 – 12/2022
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Celkový rozpočet projektu: 14 840 000,- Kč
Předpolkádaná alokovaná částka na jeden Dílčí projekt: 1 400 000,- Kč
Délka řešení Dílčího projektu: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Výsledky VII. kola sběru návrhů Dílčích projektů.

Výsledky VI. kola sběru návrhů Dílčích projektů.

Výsledky V. kola sběru návrhů Dílčích projektů.

Výsledky IV. kola sběru návrhů Dílčích projektů.

Výsledky III. kola sběru návrhů Dílčích projektů.

Výsledky II. kola sběru návrhů Dílčích projektů.

Výsledky I. kola sběru návrhů Dílčích projektů.

Informace pro uchazeče jsou uvedeny níže.

Projekt a Dílčí projekty se řídí podmínkami programu:

Řešiteli mohou být pouze osoby v pracovně právním vztahu s VŠB-TUO.
Příjmy z Dílčích projektů jsou upraveny specifickými podmínkami.
Sběr návrhů Dílčích projektů probíhá průběžně a výběr provádí Rada pro komercializaci VŠB TUO.
Návrhy zasílejte na e-mail: komercionalizace@vsb.cz

Zaměření a výstupy projektů

Předmětem Dílčích projektů je ověření praktické využitelnosti předkladatelem vytipovaného výsledku aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s předpokládaným komerčním potenciálem.

Doporučené tematické oblasti zaměření dílčích projektů
 • Smart city
 • Industry 4.0
 • Aditivní výroby
Preferované výsledky
 • patent
 • patentová přihláška

Výsledky a výstupy Dílčích  projektů však mohou být i typu:

 • poloprovoz
 • ověřená technologie
 • užitný vzor
 • průmyslový vzor
 • prototyp
 • funkční vzorek
 • software

Informace pro uchazeče a řešitele Dílčích projektů:

Povinné dokumenty Dílčích projektů:

 • Krycí list Dílčího projektu - aktualizace 18.11.2019 – 2.2 novost výsledku/míra inovace
  • formulář pro sepsání DP
  • ke Krycímu listu musí být doložen jako přílohu podrobný rozpočet projektu (splnění kritéria  pro výběr DP  – „Rozpočet Dílčího projektu jasně rozlišuje jednotlivé náklady a zamýšlené zdroje financování“). Pokud podrobný rozpočet nebude součástí návrhu DP, budeme k jeho doplnění vyzývat. Lhůta k dopracování bude týden.
 • Vzor životopisu
  Předepsaná forma a struktura životopisu pro členy týmu – součást návrhu DP.
 • Závazky a povinnosti řešitele projektu

Kontaktní osoby

Projektový manažer

michal m

Michal Mokroš
+420 596 999 110
+420 731 663 327
michal.mokros@vsb.cz