Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chemie organická

Cíle předmětu

Hlavní důraz je kladen na osvětlení vztahu mezi strukturou a reaktivitou organických látek.

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

1) Červinka,O.,Dědek,V., Ferles,M.: Organická chemie.Informatorium Praha 1991
2) John McMurry Organic chemistry . - 6th ed.. - Belmont : Thomson Brooks/Cole, 2004. pp. 1176, ISBN 0-534-38999-6

Doporučená literatura

1) Solomons, T.W.G.,Fryhle C.B: Organic Chemistry. John Wiley & Sons,Inc. 2003 ISBN 0-471-41799-8
2) Svoboda J. a spol.: Organická chemie I. VŠCHT Praha 2005. Dostupné z adresy: vydavatelstvi@vscht.cz
3) Waisser,K.: Nové české názvosloví organické chemie. Učební texty UK Praha 2002
4) Fikr J., Kahovec J.: Názvosloví organické chemie. Rubico, Olomouc, 2002.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-0005/05
Zkratka CHO
Název předmětu česky Chemie organická
Název předmětu anglicky Organic Chemistry
Kreditů 7
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Petr Pánek, CSc.