Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Organická chemie a chemie hasiv

Cíle předmětu

Cílem je seznámit studenty se zákonitostmi organické chemie se zaměřením na strukturu, fyzikální , toxické a ekotoxické vlastnosti nejvýznamnějších skupin organických sloučenin a objasnit chemické principy hašení.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

1)Svoboda J.: Organická chemie I. 1. vyd. VŠCHT Praze, Praha 2005 (dostupné v elektronické formě na http://vydavatelstvi.vscht.cz)
2)Orlíková,K. Štroch,P.: Hasiva klasická a moderní. Edice SPBI Spektrum 29.
sv.Ostrava 2002

Doporučená literatura

1) Waisser,K.: Nové české názvosloví organické chemie. Učební texty UK Praha 2002
2) Červinka, O.,V. Dědek,V.a Ferles,M.: Organická chemie, SNTL-Alfa, Praha 1991
3) Janeczková A.,Klouda P.: Organická chemie.Nakl. Pavel Klouda Ostrava 2001
4) Balog K.: Hasiace látky a jejich technologie. Edice SPBI Spectrum 37. Ostrava 2004


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-0012/03
Zkratka OCHCHH
Název předmětu česky Organická chemie a chemie hasiv
Název předmětu anglicky Organic Chemistry and Chemistry of Fire Extinguishing Media
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Petr Pánek, CSc.