Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chemie

Cíle předmětu

Cílem je zmenšit rozdíl ve znalostech chemie u těchto absolventů v porovnání se znalostmi absolventů gymnázií. Důraz je kladen na získání základních přírodovědných poznatků u vybraných partií z chemie tak, aby bylo umožněno pochopení těch odborných skutečností, které s chemií souvisí.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Kostura,B.-Gregorová,M.: Základy chemie pro strojní obory. Skripta VŠB-TU Ostrava 2000.
Kostura,B.-Gregorová,M.: Příklady z chemie pro bakalářské obory. Skripta VŠB-TU Ostrava 2004.

Doporučená literatura

Leško,J.-Tržil,J.-Ullrych,J.: Obecná chemie. Skripta VŠB-TU Ostrava 2005.
Leško,J.-Tržil,J.-Štarha,R..: Anorganická chemie. Skripta VŠB-TU Ostrava 1999.
Tržil,J.-Ullrych,J.-Slovák,V.: Příklady z chemie. Skripta VŠB-TU Ostrava 2005.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-0301/01
Zkratka CH
Název předmětu česky Chemie
Název předmětu anglicky Chemistry
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Šárka Langová, CSc.