Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chemie II.

Cíle předmětu

Aplikovat osvojené poznatky obecné chemie na systém prvků. Naučit se pracovat s periodickou tabulkou – být schopen na základě postavení prvku v periodickém systému odvodit jeho základní chemické a fyzikální vlastnosti

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Ullrych J., Tržil J.: Chemie pro horníky II. Skripta VŠB 1990.
Leško J., Tržil J., Štarha R..,: Anorganická chemie. Skripta VŠB-TU 2000.
Tržil J., Ullrych J., Slovák V.: Příklady z chemie. Skripta VŠB-TU 1994.

Doporučená literaturaTyp studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-0311/01
Zkratka CH-II.
Název předmětu česky Chemie II.
Název předmětu anglicky Chemistry II
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.