Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mechatronické systémy

Cíle předmětu

Charakterizovat způsob návrhu konstrukce a aplikace mechatronických systémů, průmyslových a servisních robotů. Analyzovat požadavky. Navrhnout řešení úchopné hlavice pro zadaný objekt manipulace.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (Edison)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

NOVÁK, P.: Průmyslové řídicí systémy. (skriptum), 2000, (2005 druhé vydání) Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s.104, ISBN 80-7078-733-3.
Skařupa, J. - Mostýn, V. Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů. 1. vydání, Košice: Edícia vedeckej a odbornej literatúry – Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Vienala Košice,

Doporučená literatura

NOVÁK,P. NOVÁK,P. Průmyslové řídicí systémy I, II.(skriptum), 2012, 2013, Ostrava: VŠB-TU
Ostrava,
Kolíbal, Z. a kol. Roboty a robotizované výrobní technologie. VUT v Brně- nakladatelství VUTIUM 2016, ýáý s., ISBN 978-80-214-4828-5
Valášek, M. a kol.: Mechatronika. Praha, ČVUT 1996
Gmiterko, A.: Mechatronika. Košice, Emilena tlačiareň 2004
T.Kenjo.,A.Sugawara .: Stepping motors and their microprocessor controls. Second editi-on.Clarendon press,Oxford 2000.
W.H.Yeadon,A.W.Yeadon.:Handbook of Small Electric Motors. McGraw Hill, 2004
Ueha,Tomikawa, Kurosawa,Nakamura.:Ultrasonic motors - Theory and Applications.
www.maxonmotor.com
Lms.vsb.cz - adresa s podklady pro daný předmět


Typ studiabakalářské
Kód354-0334/01
ZkratkaMTSys
Název českyMechatronické systémy
Název anglickyMechatronic Systems
Kreditů6
Garantprof. Dr. Ing. Petr Novák
Garantující katedraKatedra robotiky
Jazyk výukyčeština