Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářský projekt II

Cíle předmětu

analyzovat zadání, navrhnout řešení, výběr řešení, oponování výběru/rozhodnutí,
samostaná práce

Elektronické studijní opory

Studijní systém (Edison)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

literatura k bakalářské práci - viz zadání BP

Doporučená literatura

Závazné pokyny pro vypracování diplomové práce. FS, VŠB-TU Ostrava, 1999.
Normy : ČSN ISO 690, ČSN 010 194.
Normy : DIN


Typ studiabakalářské
Kód354-0336/01
ZkratkaBPII
Název českyBakalářský projekt II
Název anglickyBachelor Project II
Kreditů13
Garantprof. Dr. Ing. Petr Novák
Garantující katedraKatedra robotiky
Jazyk výukyčeština