Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pokročilá anorganická chemie

Cíle předmětu

Prohloubení znalostí o vztahu mezi chemickou vazbou, strukturou a vlastnostmi sloučenin a látek, aplikace těchto znalostí na nové perspektivní anorganické materiály.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

1. Greenwood N.N., Earnshow A.: Chemie prvků. Informatorium Praha 1993.

Doporučená literatura

1. Greenwood N.N., Earnshow A.: Chemie prvků. Informatorium Praha 1993.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-0948/01
Zkratka PACH
Název předmětu česky Pokročilá anorganická chemie
Název předmětu anglicky Advanced Inorganic Chemictry
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. RNDr. Bruno Kostura, Ph.D.