Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chemie kaustobiolitů

Cíle předmětu

Získání nejnovějších poznatků o teoretických a technologických základech procesů využívajících kaustobiolity.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

1) Speight, J.G.: Chemistry and Technology of Petroleum. CRC/Taylor&Francis 2007
2) Krevelen, D.W. van. Coal : typology, physics, chemistry, constitution. 3.vydání. Elsevier 1993
3) Berkowitz,N.: An introduction to coal technology. Academic Press 1994
4) Blažek,J., Rábl, V.: Základy zpracování a využití ropy. Skripta VŠCHT Praha 2006 (dostupné na internetu: http://vydavatelstvi.vscht.cz)
5) Kol.autorů: Koksownictwo. Wydawnictwo Slask 1986

Doporučená literatura

1) Speight,J.G.: Handbook of Coal Analysis.Wiley- Interscience 2005
2) Speight,J.G.: Handbook of Petroleum Analysis. Wiley- Interscience 2001
3) Bouška,V. Geochemie uhlí. Academia Praha 1977
4) Kol.autorů: Atlas uhlí české části hornoslezské pánve. Anagram.Ostrava 2005


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-0953/02
Zkratka CHK
Název předmětu česky Chemie kaustobiolitů
Název předmětu anglicky Chemistry of Caustobioliths
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Petr Pánek, CSc.