Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Procesy tepelné degradace makromolekulárních látek

Cíle předmětu

Seznámení se s teoretickými základy makromolekulární chemie se zaměřením na degradační procesy a teorii pyrolýzních dějů.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

1. Ebewele R.O. Polymer Science and Technology. CRC Press 2000
2. Prokopová Irena: Makromolekulární chemie. 2nd ed. Praha : VŠCHT Praha, 2007. ISBN 978-80-7080-662-3 (dostupné na http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/)
3. Balog K., Tureková I.:Priemyselná toxikológia. Slovenská technická univerzita
Bratislava 2005

Doporučená literatura

1. Moore W.J.:Fyzikální chemie. SNTL Praha
2. Ducháček V.: Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití. 2. vyd. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2006 (dostupné též na http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/)
3. Fire retardancy of Polymeric Materials (Editors A.F. Grand, C.A.Wilkie) Marcel Dekker New York 2000
4. Azapagic, A. Emsley,A. Hamerton I. :Polymers, the Environment and Sustainable Development Wiley InterScience OnlineBooks 2003 (dostupné jako e-book)
5. Mleziva, J., Šňupárek.,J.: Polymery : výroba, struktura, vlastnosti a použití - 2. přeprac. vyd.. - Praha : Sobotáles, 2000 - 537 s.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-0929/02
Zkratka PTDML
Název předmětu česky Procesy tepelné degradace makromolekulárních látek
Název předmětu anglicky Thermal Degradation of Macromolecular Substances
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Petr Pánek, CSc.