Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Robotika

Cíle předmětu

Charakterizovat způsob konstrukce a aplikace robotů. Na základě zadané struktury vypočítat objem pracovního prostoru. Navrhnout řešení úchopné hlavice pro zadaný objekt manipulace.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (Edison)

Robotika (PDF, 306 KiB)

Digitální repozitář (DSpace)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

lms.vs.cz: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=63980
KOLÍBAL, Zdeněk a kol.Roboty a robotizované výrobní technologie.I. vydání. Havlíčkův Brod: VUTIUM, 2016, 786 s. ISBN 978-80-214-4828-5.
NOVOTNÝ, František a Marcel HORÁK. Efektory průmyslových robotů. Vydání 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015, 116 s. ISBN 978-80-7494-195-5.

Doporučená literatura

Podklady pro výuku: http://robot2.vsb.cz/podklady-pro-vyuku/
PALKO, A a SMRČEK, J. Robotika, Koncové efektory pre priemyslné a servisné roboty: Navrhovanie-konštrukcia-Riešenia. 1.vyd Košice: Edícia vedeckej a odbornej literatury TU v Košiciach, 2004. ISBN 80-8073-218-3.


Typ studianavazující magisterské, bakalářské
Kód354-0524/03
ZkratkaRT
Název českyRobotika
Název anglickyRobotics
Kreditů4
Garantdoc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Garantující katedraKatedra robotiky
Jazyk výukyčeština