Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chemie I.

Cíle předmětu

Osvojit si základní pojmy z oblasti struktury atomů, chemických vazeb, reakční kinetiky a termodynamiky.Aplikovat znalosti z obecné chemie.
Uvědomit si vzájemné propojení těchto pojmů, hledat souvislosti mezi vlastnostmi prvků a periodicitou výstavby elektronového obalu.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

LEŠKO, Juraj, Jan TRŽIL a Jaroslav Ullrych. Obecná chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 1999. ISBN 80-7078-527-6.
TRŽIL, Jan, Jaroslav ULLRYCH a Václav SLOVÁK. Příklady z chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 1995. ISBN 80-7078-252-8.
CHANG, Raymond. Chemistry. 4 th edition. Hightstown, USA, Mc Graw-Hill, 1991. ISBN 0-07-010518-9.

Doporučená literatura

rccv.vsb.cz/itutor
GREENWOOD, Norman. N. a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 80-85427-38-9.
http://www.highered.mcgraw-hill.com/sites/0073656011/


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-0402/02
Zkratka CH-I.
Název předmětu česky Chemie I.
Název předmětu anglicky Chemistry I.
Kreditů 9
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Šárka Langová, CSc.