Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Servisní roboty a systémy

Cíle předmětu

Znalost problematiky navrhování a nasazování servisních robotů, umět stanovit požadavky pro aplikace v nestrojírenských oblastech, umět navrhnout potřebné subsystémy mobilních servisních robotů, stanovit kritéria pro praktické aplikace.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (Edison)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

KÁRNÍK, L. - KNOFLÍČEK, R. - MARCINČIN, J. N. Mobilní roboty. Opava: MÁRFY SLEZSKO, 2000. 210 s. ISBN 80-902746-2-5.
KÁRNÍK, L. Servisní roboty. VŠB-TUO, Ostrava: 2004, 144 s. ISBN 80-248-0626-6.
Automa, časopis
JMO, časopis
Internet: http://www.androidworld.com/prod01.htm

Doporučená literatura

KÁRNÍK, L. Robotizace v nestrojírenských oborech. VŠB-TUO, Ostrava, 2000, 66 s. SBN 80-7078-739-2.


Typ studianavazující magisterské, magisterské
Kód354-0508/03
ZkratkaSRS
Název českyServisní roboty a systémy
Název anglickyService Robots and Systems
Kreditů5
GarantIng. Ladislav Karník, CSc.
Garantující katedraKatedra robotiky
Jazyk výukyčeština