Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Optimalizace konstrukcí s podporou CAD systémů

Cíle předmětu

Cílem předmětu je získání znalostí v oblasti pokročilých metod počítačové podpory návrhu strojních zařízení, založenými na tzv. „Modelování chování mechanismů“ (Behavioral Modeling)nebo toplogická optimalizace.Tento princip poskytuje nástroje k vytváření modelů na základě předem daných cílových funkcí. Jako cílové funkce mohou sloužit analýzy jako jsou výsledné rozměry, hmotnostní parametry, parametry křivek a povrchů a vztahy mezi nimi a také výsledky analýzy pohybu. Vlastnosti získané na základě analýz modelu tedy umožňují nejen model kvantifikovat, ale zadat tyto výsledky jako cílové chování.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (Edison)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Dokumentace modulu Behavioral Modeling Extension systému Pro/Engineer.

Doporučená literatura

KONEČNÝ, Z., KRYS, V. CAD III – pevnostní analýzy. Ostrava : VŠB –TU Ostrava, 2007. 198 s. Multimediální učební text. ISBN 978-80-248-1513-8. (2007 - učebnice, skriptum)


Typ studiadoktorské
Kód354-0907/02
ZkratkaOPTICAD
Název českyOptimalizace konstrukcí s podporou CAD systémů
Název anglickyDesign Optimization with CAD Support
Kreditů10
Garantdoc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
Garantující katedraKatedra robotiky
Jazyk výukyčeština