Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Stanovení škodlivin

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními metodami analytické chemie a typy toxických látek tak, aby je mohl aplikovat při požární ochraně.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

M. Popl, J. Fahnrich: Analytická chemie životního prostředí. Skripta, VŠCHT
Praha, 1999, 218 s.

Doporučená literatura

[1] Praus P., Vontorová J.,: Analytická chemie II. VŠB-TUO, Ostrava, 2015, 158 s.
[2] M. Horáková a kol.: Analytika vody, skripta VŠCHT Praha, 2000, 283 s.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-1012/03
Zkratka StŠ
Název předmětu česky Stanovení škodlivin
Název předmětu anglicky Toxic Pollutants Determination
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.