Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základy analytické chemie

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními metodami analytické chemie tak, aby je mohl aplikovat v běžné laboratorní praxi.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] Klika Z., Praus P.: Analytická chemie I. Skriptum, VŠB-TUO, 2002, 172 s.
[2] Praus P., Vontorová J.,: Analytická chemie II. VŠB-TUO, Ostrava, 2015, 158 s.

Doporučená literatura

[1] Holbecher Z., Chráček J. a kol.: Analytická chemie. SNTL/ALFA, Praha/ Bratislava, 1987, 664 s.
[2] Tomík B., Poljak B., Jirkovský R.: Analytická chemie pro hutníky. SNTL/ALFA, Praha/Bratislava, 1988, 264 s.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 617-1805/02
Zkratka ZACh
Název předmětu česky Základy analytické chemie
Název předmětu anglicky Fundamentals of Analytical Chemistry
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.