Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kapitoly z instrumentální analýzy

Cíle předmětu

Cílem předmětu je připravit studenta teoreticky i prakticky pro samostatnou práci v laboratoři. Musí být schopen měřit a vyhodnocovat svá data použitými metodami na velmi dobré úrovni.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Viz výběr ze seznamu doporučené literatury.

Doporučená literatura

[1] Zýka a kol. Analytická příručka I, SNTL, Praha, 1979.
[2] Holzbecher, Churáček Analytická chemie. SNTL, Praha 1987.
[3] Garaj a kol. Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. ALFA, Bratislava 1977.
[4] Praus, P., Dombek, V., Klika, Z. Základy analytické chemie. Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2001.
[5] Klika, Z., Praus, P,. Analytická chemie I. ES VŠB-TU, Ostrava 2002.
[6] Benátská, L. Výpočty v analytické chemii. ES VŠB-TU, Ostrava 1999
[7] Sommer, L.a kol. Základy analytické chemie I a II. Skriptum, Brno, VUTIUM,
2000, 548 s.
[8] Holzbecher, Z., Churáček, J. Analytická chemie. Praha, SNTL,1987, 664 s.
[9] Zýka, J a kol. Nové směry v analytické chemii, svazek IV., SNTL, Praha, 1988.
[10] Kotrlý, S., Šůcha, L. Chemické rovnováhy v analytické chemii, SNTL Praha 1988.
[11] Klika, Z., Martinec Analytické metody v geochemii, VŠB TUO HGF, 1982.
[12] Böhm, S., Smrčková–Voltorová, S. Strukturální analýza organických sloučenin, VŠCHT Praha,
1995.
[13] Toužín, J., Příhoda Spektrální a magnetické metody studia anorganických sloučenin, SPN Praha,
1986.
[14] Taraba. B. Chemická struktura pevné fáze. Skriptum, Ostravská univerzita, 1995.Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-1902/01
Zkratka KIA
Název předmětu česky Kapitoly z instrumentální analýzy
Název předmětu anglicky Chapters of Instrumental Analysis
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.