Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výpočty v analytické chemii s použitím tabulkového procesoru MS EXCEL

Cíle předmětu

Cílem předmětu je získání teoretických znalostí i praktických zkušeností při provádění složitějších výpočtů a simulací v analytické chemii s použitím tabulkového procesoru MS Excel.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

BARTOŇOVÁ, L. Numerical Methods and MS Excel in Analytical Chemistry Calculations, VŠB-TU Ostrava, 2012.

DE LEVIE, R. How to Use Excel in Analytical Chemistry and General Scientific Data Analysis. Great Britain: Cambridge University Press, 2001.

BARTOŇOVÁ, L. Výpočty rovnovážných stavů v analytické chemii. Studijní opora, VŠB-TU Ostrava, 2009.

KOTOUČEK, M., SKOPALOVÁ, J. Příklady z analytické chemie. 4. doplněné vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997.

FERNANDO, Q., RYAN, M. D. Calculations in Analytical Chemistry. New York, 1982.

Doporučená literatura

BERNARD, V., LIENGME, A. Guide to Microsoft Excel 2002 for Scientists and Engineers. 3rd edition. Great Britain: Elsevier Butterworth – Heinemann Publisher, 2002.

BOURG, D. M. Excel – Scientific and Engineering Cookbook. USA: O´Reilly Media, Inc., 2006.

DE LEVIE, R. Advanced Excel for Scientific Data Analysis. Great Britain: Oxford University Press, 2008.

FREISER, H., Calculations in Analytical Chemistry – a Spreadsheet Approach. USA: CRC Press, 1992.

DE LEVIE, R. Aqueous Acid-Base Equilibria and Titrations. Great Britain: Oxford University Press, 1999.

FOGL, J., VOLKA, K. Analytické tabulky. Praha: VŠCHT Praha, FCHI, 1995.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-1904/01
Zkratka VACH
Název předmětu česky Výpočty v analytické chemii s použitím tabulkového procesoru MS EXCEL
Název předmětu anglicky Calculations in analytical chemistry using the MS EXCEL
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.