Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Metody instrumentální analýzy

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními metodami instrumentální analýzy. Posluchači budou schopni porozumět teoretickým principům instrumentálních metod a budou je umět aplikovat v praxi.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Analytická chemie II (PDF, 25 MiB)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

1. Praus P., Vontorová J.: Analytická chemie II. VŠB-TUO, Ostrava, 2015, 158 s.

Doporučená literatura

1. Sommer L. a kol., Základy analytické chemie I. Skriptum, Brno, VUTIUM, 1998, 199 s.
2. Sommer L. a kol. Základy analytické chemie II. Skriptum, Brno, VUTIUM, 2000, 347 s.
3. Tomík B., Poljak B., Jirkovský R. Analytická chemie pro hutníky. Praha, SNTL, 1988, 264 s.
4. Vláčil F. a kol., Příklady z chemické a instrumentální analýzy Praha, SNTL, 1983, 432 s.
5. Churáček J. a kol., Analytická separace látek. Praha, SNTL, 1990, 384 s.


Typ studia bakalářské, navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-2007/01
Zkratka MIA
Název předmětu česky Metody instrumentální analýzy
Název předmětu anglicky Methods of Instrumental Analysis
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.