Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářský seminář II.

Cíle předmětu

Cíle předmětu: práce na řešení a vypracování bakalářské práce; obhajoba bakalářské práce; absolvování státní závěreční zkoušky.

Získané znalosti: rešeršní a vědecká práce dle zaměření bakalářské práce.

Získané dovednosti: vypracování závěrečné absolventské práce.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Dle zadávacího listu bakalářské práce.

Doporučená literatura

Dle zadávacího listu bakalářské práce.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-2015/01
Zkratka BS II.
Název předmětu česky Bakalářský seminář II.
Název předmětu anglicky Bachelor seminary II.
Kreditů 15
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.