Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pokročilé analytické metody

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními metodami instrumentální analýzy. Posluchači budou schopni porozumět teoretickým principům instrumentálních metod a budou je umět aplikovat v praxi.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

1. Praus P., Vontorová J.: Analytická chemie II. VŠB-TUO, Ostrava, 2015, 158 s.
2. Holzbecher Z., Churáček J. a kol., Analytická chemie. Praha, SNTL, 1987, 664 s.

Doporučená literatura

1. Sommer L. a kol., Základy analytické chemie I. Skriptum, Brno, VUTIUM, 1998, 199 s.
2. Sommer L. a kol. Základy analytické chemie II. Skriptum, Brno, VUTIUM, 2000, 347 s.
3. Tomík B., Poljak B., Jirkovský R. Analytická chemie pro hutníky. Praha, SNTL, 1988, 264 s.
4. Vláčil F. a kol., Příklady z chemické a instrumentální analýzy Praha, SNTL, 1983, 432 s.
5. Churáček J. a kol., Analytická separace látek. Praha, SNTL, 1990, 384 s.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-3005/01
Zkratka PAM
Název předmětu česky Pokročilé analytické metody
Název předmětu anglicky Advanced analytical methods
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.