Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Analytická chemie I

Cíle předmětu

Posluchač se seznámí s teorií chemických rovnováh, principy pro odběr vzorků, naučí se vzorky upravovat a převádět do roztoku. Získá potřebné teoretické vědomosti pro titrační a vážková analytická stanovení. V laboratorních cvičeních pak bude, při provádění konkrétních chemických analýz tyto dovednosti samostatně aplikovat.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] Praus P., Dombek V., Klika J.: Základy analytické chemie. Skriptum,
Ostrava, VŠB-TUO, 2001, 106 s.
[2] Klika J., Praus P.: Analytická chemie I. Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2002, 172 s.
[3] Tomík, Poljak, Jirkovský: Analytická chemie pro hutníky. SNTL, Praha 1988.
[4] Benátská: Výpočty v analytické chemii. Skriptum, VŠB-TU, Ostrava 1999
[5] Kolektiv autorů: Instrumentální analýza. SNTL, Praha 1986.
[6] Holzbecher, Churáček: Analytická chemie. SNTL, Praha 1987.
[7] Garaj a kol.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. ALFA, Bratislava 1977.
[8]Eckschlager, Horsák, Kodejš: Vyhodnocování analytických výsledků a metod. SNTL,Praha 1980.
[9] Doerffel, Eckschlager: Optimální postup chemické analýzy. SNTL, Praha 1985.
[10] Meloun, Militký: Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS, Praha 1994.

Doporučená literatura

[1] Tomík, Poljak, Jirkovský: Analytická chemie pro hutníky. SNTL, Praha 1988.
[2] Benátská: Výpočty v analytické chemii. Skriptum, VŠB-TU, Ostrava 1999
[3] Kolektiv autorů: Instrumentální analýza. SNTL, Praha 1986.
[4] Holzbecher, Churáček: Analytická chemie. SNTL, Praha 1987.
[5] Garaj a kol.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. ALFA,
Bratislava 1977.
[6]Eckschlager, Horsák, Kodejš: Vyhodnocování analytických výsledků a metod.
SNTL,Praha 1980.
[7] Doerffel, Eckschlager: Optimální postup chemické analýzy. SNTL, Praha 1985.
[8] Meloun, Militký: Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS, Praha
1994.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 617-1404/03
Zkratka ACh1
Název předmětu česky Analytická chemie I
Název předmětu anglicky Analytical Chemistry I
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.