Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Diplomový projekt

Cíle předmětu

Řešit detailně vybranou optimalní varintu.
Příprava předobhajoby diplomové práce.
Zpracování diplomové práce.

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

lms.vsb.cz
http://lms.vsb.cz/course/view.php?id=10331
Individuálně dle zadání DP.

Doporučená literatura

Individuálně dle zadání DP.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 354-0560/03
Zkratka DP
Název předmětu česky Diplomový projekt
Název předmětu anglicky Diploma Project
Kreditů 18
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.