Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Technologie polymerních materiálů

Cíle předmětu

Seznámení se základy makromolekulární chemie a moderními trendy ve výrobě polymerů.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

1. Ducháček V.: Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití. 2. vyd. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2006 (dostupné též na http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/)

Doporučená literatura

1. Mleziva, J., Šňupárek.,J.: Polymery : výroba, struktura, vlastnosti a použití - 2. přeprac. vyd.. - Praha : Sobotáles, 2000 - 537 s.
2. Prokopová Irena: Makromolekulární chemie. 2nd ed. Praha : VŠCHT Praha, 2007. ISBN 978-80-7080-662-3 (dostupné na http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-3008/01
Zkratka TPM
Název předmětu česky Technologie polymerních materiálů
Název předmětu anglicky Technology of polymer materials
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Petr Pánek, CSc.