Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základy analytické chemie

Cíle předmětu

6172004/01 (pro 2. roč. Bc. TZP)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy klasické a instrumentální analýzy. Posluchači budou schopni porozumět teoretickým principům analytických metod a budou je umět aplikovat v praxi.

Získané znalosti:
Schopnost porozumět teoretickým principům analytických metod,
Schopnost orientovat se v odborné literatuře,
Schopnost aplikovat tyto metody v praxi.

6172004/02 (pro USP, 1. roč. NMgr. TPE)

• Seznámit posluchače se základy klasické a instrumentální analýzy. Teoreticky probírané analytické metody jsou voleny tak, aby posluchačům představily analytické metody používané v běžné praxi.
• Poznatky získané na přednáškách procvičit na laboratorních úlohách.
• Poskytnout přehled o běžné analytické praxi v různých oborech
• Naučit interpretovat analytická data z pohledu uživatele

Získané znalosti
• Schopnost porozumět teoretickým principům analytických metod
• Schopnost orientovat se v odborné literatuře
• Schopnost aplikovat tyto metody v praxi

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

1. Klika Z., Praus P., Analytická chemie I. Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2002, 172 s.
2. Praus P., Plachá D., Vybrané kapitoly z instrumentální analýzy. Studijní opora, VSB-TUO, 2008, 206 s.
3. Praus P., Vontorová J.: Analytická chemie II. VŠB-TUO, Ostrava 2015, 158 s.

Doporučená literatura

1. Sommer L. a kol., Základy analytické chemie I. Skriptum, Brno, VUTIUM, 1998, 199 s.
2. Sommer L. a kol., Základy analytické chemie II. Skriptum, Brno, VUTIUM, 2000, 347 s.
3. Holzbecher Z., Churáček J. a kol., Analytická chemie. Praha, SNTL, 1987, 664 s


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-2004/02
Zkratka ZACh
Název předmětu česky Základy analytické chemie
Název předmětu anglicky Fundamentals of Analytical Chemistry
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.