Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Interkalované nanomateriály

Cíle předmětu

Posluchač se seznámí s metodami používanými ke studiu struktury a textury interkalovaných materialů a bude je umět na základní úrovni aplikovat. Bude mít přehled o složení, struktuře a vlastnostech základních interkalovaných materiálů, jak na bazi fylosilikátů tak i nesilikátových hostitelských matricí.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] Klika, Z. Texty k přednáškám z předmětu Interkalované nanomateriály, VŠB-TU Ostrava, 2011.

Doporučená literatura

[1] Taraba, B. Chemická struktura pevné fáze. Skriptum, Ostravská univerzita, 1995.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-1020/03
Zkratka IN
Název předmětu česky Interkalované nanomateriály
Název předmětu anglicky Intercalated nanomaterials
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.