Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Procesní inženýrství

Cíle předmětu

Předmět je určen především pro studenty, kteří jej neabsolvovali v magisterském studiu.
Tito studenti si osvojí základní chemickoinženýrské metody, doplní si znalost typických výpočetních postupů a seznámí se s problematikou průmyslových aparátů pro separační pochody.

Pokročilí studenti si prohloubí znalost fyzikálně-chemických zákonitostí fázových rovnovah pro jednoduché i neideální soustavy. Seznámí se s povahou vícefázových procesů a s problematikou fázových rozhraní.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] Mika V.: Základy chemického inženýrství, SNTL Praha 1981
[2] BAFRNEC, M., BÁLEŠ, V., LANGFELDER, I., LONGAUER, J. Chemické inžinierstvo I. 440 s, Malé centrum, Bratislava, 1999
[3] DOJČANSKÝ, J., LONGAUER, J. Chemické inžinierstvo II. 392 s, Malé centrum, Bratislava, 2000

Doporučená literatura

Výběr, dle tématu dizertační práce.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-0957/03
Zkratka PI
Název předmětu česky Procesní inženýrství
Název předmětu anglicky Process Engineering
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.